Talande tomma skor skapar hjärterum

2 juli 2017

Idag uppmärksammar Feministiskt initiativ vikten av att trygga allas rätt att ta plats i det offentliga rummet.

Idag den 2 juli placerar partiets lokalgrupper i hela landet ut rosa skor på platser som är viktiga för det offentliga samtalet, för att visa hur det sexistiska och rasistiska hatet, hotet och våldet tystar enskilda människor och skadar vår demokrati allvarligt.

– Med talande tomma skor vill vi uppmärksamma hur många vi är idag som känner det sexistiska och rasistiska hatet, hotet och våldet inpå bara skinnet. Normaliseringen av rasism, nazism och fascism tystar oss och dödar det politiska samtalet. Konsekvenserna är förödande och påtagliga, för oss som människor men också för ett samhälle där vi alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, säger Victoria Kawesa partiledare för Feministiskt initiativ.

Runt om i landet placerar nu Feministiskt initiativs lokalgrupper ut rosa skor på platser som är viktiga för det demokratiska samtalet för att uppmana alla att skapa hjärterum för att säkra demokratin och trygga allas rätt till att ta plats. På detta sätt vill partiet också ge alla en möjlighet att solidarisera sig med alla de, personer och organisationer, som hindras att delta i det offentliga samtalet eller rummet på grund av hat, hot eller våld. Skorna kommer att samlas in ikväll. Om de finns kvar.

– Feministiskt initiativ bojkottar Almedalsveckan i år för att markera mot att organiserade nazister tillåts närvara, samtidigt uppmanar vi nu alla som ändå är på plats i Visby att skapa hjärterum på Donnersplats, varje dag mellan 11-12, då vi egentligen skulle varit där och deltagit i det demokratiska samtalet. Med hjärterum skapar vi den värld vi vill leva i. Vi får aldrig acceptera att antidemokratiska krafter tillåts delta i våra gemensamma politiska och demokratiska rum. Här gäller överenskommelsen om att alla människor är lika mycket värda, säger Gudrun Schyman partiledare för Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ bojkottar Almedalsveckan på grund av beslutet att upplåta plats och utrymme åt den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen. Genom bojkotten markerar Feministiskt initiativ mot legitimeringen av rasism och nazism. Partiet vill att regeringen förbjuder nazistisk organisering och att polisen inte ska ge nazistiska grupper rätt att hålla torgmöte.