Sverige måste visa vägen för en human flyktingpolitik

25 september 2015

Feministiskt initiativ uppmanar regeringen att stoppa alla överföringar av asylsökande till Ungern.

 

Ungern har fått omfattande internationell kritik för landets nya flyktinglagar som trädde i kraft den 15 september. Lagar som strider mot den europeiska människorättskonventionen och bland annat gör det möjligt att utropa undantagstillstånd från rättssäkra asylprocesser.

Lagarna möjliggör också fängelsestraff på upp till fem år för flyktingar som olovligen överträder Ungerns gräns. Feministiskt initiativ menar att Sverige inte kan överföra fler asylsökande till Ungern då det finns risk att personer som skickas tillbaka kommer att drabbas av den nya lagstiftningen genom att snabbutvisas till Serbien eller fängslas.

Gudrun

– Sverige måste visa vägen för en solidarisk och human flyktingpolitik. Regeringen måste med stöd av det starka engagemang som civilsamhället nu visat förstå att det inte går att hålla fast vid ett europeiskt regelverk som saknar förankring i verkligheten, säger Gudrun Schyman, partiledare i Feministiskt initiativ.

– Efter Ungerns senaste lagändringar kan det inte vara möjligt att skicka tillbaka flyktingar dit. Vi vill se en regering som med mod och engagemang förstår att navigera i den politiska byråkratin och inte räds egna initiativ. Vi vill se avskaffande av transportörsansvaret, en fördubbling av antalet kvotflyktingar, utfärdandet av humanitära visum. Vi vill se att Sveriges regering inte bara talar utan också handlar, fortsätter Gudrun Schyman.