”Sverige är inget moraliskt föredöme”

30 mars 2016

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter riktar kritik mot Sverige. Rättigheterna för kvinnor, romer och samer är eftersatta.

– Sverige är inget moraliskt föredöme i världen. Nu måste vi ta FN-kritiken på stort allvar och förbättra situationen för kvinnor och minoriteter, säger Soraya Post, Europaparlamentariker för Feministiskt initiativ.

Onsdagen den 30 mars publicerade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter en rapport om situationen för mänskliga rättigheter i Sverige. I den rapporten riktas kritik mot Sverige – inte minst i förhållande till två av våra nationella minoriteter: romer och samer.

Soraya Post, Europaparlamentariker för Feministiskt initiativ, rapportör för den socialdemokratiska gruppen i FN-frågor, stämmer in i kritiken.

– Vi ser tyvärr ofta att hatbrott inte tas på allvar. Sverige får också skarp FN-kritik för att romska EU-migranter inte får tillgång till vård och utbildning i Sverige, säger hon.

– Det är en skamfläck att vi har en regering som inte vill låta barn till romska EU-migranter gå i skola och som nekar dem vård, när alla andra barn i Sverige har den rätten. Det resulterar i en antiziganistisk praktik. Tyvärr har vi en lång tradition i Sverige av att stänga ute just den romska gruppen.

Sverige kritiseras också för att väldigt få rapporterade fall av våld mot kvinnor och barn leder till åtal och fällande domar.

– Vi vet att det finns ett stort mörkertal. Våld mot kvinnor anmäls inte alltid. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter pekar särskilt på våld mot funktionshindrade kvinnor. I det ljuset är det inget annat än för jävligt att de som faktiskt anmäler ofta inte får se gärningsmannen dömd eller ens åtalad, säger Soraya Post.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter uppmärksammar också samernas situation.

– Sverige sölar med att förverkliga den nordiska samekonventionen och snålar med medel till sametinget. Historiskt har svenskarna betett sig mycket illa mot våra nationella minoriteter, samer och romer. Vi har en skyldighet att ta ursprungsbefolkningens och minoriteternas rättigheter på mycket större allvar, säger Soraya Post.

Här kan du hitta FN-rapporten om Sverige

Soraya Post