Svenska teckenspråket fyller 40 år!

14 maj 2021

Att svenskt teckenspråk är dövas förstaspråk fastslogs av riksdagen den 14 maj 1981. Först då erkändes svenskt teckenspråk officiellt – som det första i världen!

2020 blev Isabel Engwall Sveriges första döva nämndeman efter att Feministiskt initiativ nominerat henne. Och Fi fortsätter framåt! Vi vill bland annat att:

  • Teckenspråk ska klassas och ges status som svenskt territoriellt obundet minoritetsspråk.
  • Modersmålsundervisning i teckenspråk ska vara en rättighet för barn med hel eller delvis hörselnedsättning, för barn som har teckenspråkiga familjemedlemmar och för barn som av annan anledning, t.ex. språkstörning, valt teckenspråk som sitt språk.
  • Tecken för invandrare (TFI) och för nyanlända som är berättigade SFI och i behov av teckenspråk, ska lagstadgas och föras in i skollagen.
  • Teckenspråkiga vid förlossning, så långt det är möjligt, ska ha rätt att välja vilken tolk de vill ha med sig.