Stor granskning av Feministiskt initiativ lanseras

14 januari 2021

Hur utvecklas Feministiskt initiativ? Vilka vägval leder in i framtiden? Och vilken plats har partiet i politiken?

På måndag den 18 januari släpper Feministiskt initiativ rapporten “Fi och framtiden: En granskning av Feministiskt initiativs historia och rekommendationer framåt”. Det sker vid en presskonferens där representanter från Feministiskt initiativs framtidskommission, som skrivit rapporten, presenterar sina slutsatser. Feministiskt initiativs partiledare Farida al-Abani deltar också och redogör för hur partistyrelsen ställer sig till rapporten och dess förslag.

Ett års arbete sammanfattat i en kortfattad slutrapport
I ett år har Feministiskt initiativs framtidskommission arbetat med att analysera partiets tidigare valresultat, intervjuat ett stort antal politiker, Fi-medlemmar och utomstående, granskat hur organisationen fungerat, med mera. Detta har resulterat i ett antal rapporter på sammanlagt över 300 sidor med flertalet förslag kring partiets framtid. Slutrapporten som presenteras på presskonferensen är en sammanfattning av rapporterna.

Digital presskonferens 18 januari 11.00-11.35
Feministiskt initiativ bjuder in till presskonferens för att presentera rapporten måndag den 18 januari klockan 11.00-11.35. Presskonferensen kommer att livesändas via Feministiskt initiativs Facebooksida.

Under presskonferensen gör två av medlemmarna från framtidskommissionen en kort sammanfattning av slutsatserna och förslagen i rapporten. Farida al-Abani berättar om partistyrelsens uppfattning om dessa och därefter öppnar vi upp för frågor till både Farida och kommissionsmedlemmarna.

– Fi:s framtidskommission har i sitt arbete genomfört en granskning av Fi 2005-2020 och landat i slutsatser och rekommendationer inför framtiden. Vi tänker långsiktigt och har under nuvarande mandatperiod ägnat mycket tid åt strategiarbete som lägger grunden för den mobilisering vi nu har framför oss, säger Farida al-Abani, partiledare för Feministiskt initiativ.

Välkommen att delta!

Tid: Måndag 18 januari klockan 11:00-ca 11:35.

Feministiskt initiativ på Facebook: https://www.facebook.com/feministisktinitiativ