STÖTTA VÅR VALFOND 2022

Bidra till förändringen - med ditt stöd når vi ut till fler!

Bidra till förändringen - med ditt stöd når vi ut till fler!

Internetbank/Plusgiro till 405753-5

Betala till vårt plusgirokonto 405753-5. Skriv Valfond 2022 som meddelande. Alla bidrag är välkomna, du väljer hur mycket!

Öppen redovisning av gåvor

Feministiskt initiativ står för ett öppnare Sverige och en starkare reglering för redovisning av gåvor och bidrag till politiker och partier. Därför tar vi inte emot anonyma gåvor och redovisar alltid öppet alla bidrag vi får som överstiger 20 000 kronor.

Gåvor över 20 000 kr till valfonden inför EU-valet 2019

 • Hélène Gladsaxe, 100 000 kr

Gåvor över 20 000 kr till valfonden inför 2018-års val

 • Hélène Gladsaxe, 25 000 kr
 • Benny Andersson, 100 000 kr
 • Anette Gottfridsson, 25 000 kr
 • Ingela Brymé, 50 000 kr
 • Felipe Visson, 50 000 kr

Gåvor över 20 000 kr till valfonden inför 2014-års val

 • Hélène Gladsaxe, 25 000 kr
 • Stella Palm, 25 000 kr
 • Benny Andersson, 100 000 kr
 • Anette Gottfridsson, 30 000 kr
 • Kristina Gustafsson Bonnier, 200 000 kr
 • Özz Nûjen, 100 000 kr
 • Johanna Jonsson, 25 000 kr
 • Martina Lundström, 100 000 kr
 • Patrik Engström, 50 000 kr
 • Stefan Bengtsson, 250 000 kr
 • Agneta Bratt, 25 000 kr