Säkerhet och mänskliga rättigheter

Nya lagar mot våldtäkt

Rätten att bestämma över sin egen kropp
är en av de viktigaste demokratiska frågorna.
Sexuella trakasserier, tvång
och sexuellt våld
drabbar mest unga kvinnor och hbtq-personer.
Vi vill ha en ny lag som kallas samtyckeslag.
Lagen ska skydda mot våldtäkt.

Men bara nya lagar räcker inte.
Vi tycker också att de som arbetar i domstolar
och hos polisen
ska få utbildning om våld, sexism, rasism
och mänskliga rättigheter.

Sexualundervisningen i skolorna måste bli bättre
och ungdomsmottagningarna mer tillgängliga.

Öppna landets gränser
och låt alla flyktingar stanna

Vi vill ge alla gömda flyktingar i Sverige uppehållstillstånd.
Vi vill också att en utredning ska undersöka
om det går att öppna Sveriges gränser,
alltså att låta de människor som vill
få komma hit.

Idag använder svenska staten sina pengar
för att minska flyktingars rätt att röra sig fritt.
Vi vill istället att dessa pengar ska användas till
att få flyktingar att vara med mer i samhället
och att de ska kunna få vara med och bestämma.
Myndigheten Migrationsverket ska ge stöd till nyanlända personer
istället för att bestämma om människor ska få leva här eller inte.

Vi vill också:
Vi vill också skapa en myndighet
som ska arbeta med mänskliga rättigheter i Sverige.
Vi vill göra FN:s barnkonvention till lag.
Vi vill helt följa FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning.
Vi vill också ge statligt stöd till kvinnojourerna.
Vi vill skriva en ny lag om samlevnad för alla slags familjer.
Vi vill stoppa vapenexporten,
alltså sluta sälja vapen till andra länder.
Vi vill sluta betala till det militära försvaret
och istället använda pengarna
till sådant som stoppar våld.