Välfärden

Välfärden är skolan, vården och omsorgen.
Vi vill ha en starkare välfärd.
Ingen ska kunna tjäna pengar på välfärden.

Välfärden är skolan, vården och omsorgen.
Vi vill ha en starkare välfärd.
Ingen ska kunna tjäna pengar på välfärden.

Vi vill att det ska finnas olika slags vård,
skola och omsorg.
Men alla pengar
som ägarna tjänar ska betalas tillbaka till skolorna,
vården och omsorgen.
Eller så ska pengarna betalas tillbaka till staten.
Skattepengar som betalar välfärden
ska användas till välfärden
och inte till att göra privata personer rika.

Alla barn och ungdomar ska veta
att de har rättigheter
och de ska också var de kan få hjälp
om de inte får sina rättigheter.
Skolorna ska arbeta mer med frågor om demokrati,
mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Vi vill anställa fler personal
som ska arbeta med elevers hälsa,
vi vill ge högre lön till lärare
och vi vill att klasserna ska vara mindre.

Rasism, sexism,
diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar
och diskriminering mot hbtq-personer
ska stoppas med mer kunskap.

Vi vill också:
Vi vill göra skolan statlig
och lika bra över hela landet.
Vi vill skapa lagar som ger rätt till heltid
och barnomsorg på obekväm arbetstid.
Vi vill stärka rätten till LSS.
Vi vill också ta bort RUT-avdraget
eftersom RUT-avdraget hjälper dem som är rika
istället för välfärden.