Skydda miljön och planera för ett bra samhälle

Vi måste bygga fler bostäder.
Vi vill att staten ska betala en del av byggandet.
Vi vill att det ska finnas miljövänliga hyreslägenheter
i flera olika storlekar
som passar alla sorters familjer.

Vi vill ta bort ROT-avdraget
och vill istället laga alla gamla förorter
så att de blir bättre att bo i.

Klimatfrågan handlar om rättvisa.
Fattiga kvinnor i fattiga länder
är de som drabbas mest av klimatets förändringar.
Sverige ska arbeta för
att det ska finnas en global skatt
på utsläpp av växthusgaser.
Pengarna ska sedan betalas till
dem som är drabbade av klimatförändringarna.
Förenta nationerna, FN, ska sköta betalningarna.

Sverige ska ha högre skatter
på mat som ger mycket växthusgaser,
till exempel kött.

Vi vill också:
Vi vill skapa tillgängliga tåg och bussar
och att bussar, spårvagnar och tunnelbanor
ska vara gratis i de stora städerna.
Vi vill ta bort skatt på tågresor och bussresor.
Vi vill ge SJ mer pengar
och nya regler att följa
så att de sänker biljettpriserna.
Vi vill att Djurskyddsmyndigheten ska börja arbeta
och att djuren ska ha bättre rättigheter.
Vi vill arbeta för att Sverige ska använda mindre fossila bränslen.
Senast år 2040 ska Sverige ha ett helt förnyelsebart energisystem.