Så ser Sveriges politik ut idag

Fascismen och nationalismen växer.
De är båda ideologier
som tycker att starka män är viktiga.
Det betyder att kvinnors och hbtq-personers rättigheter
är i fara.

I åtta år har Sverige haft en borgerlig regering
och nu måste vi ändra på det.
Människor som har vit hud och är blonda,
som har bostad, fast jobb,
god hälsa och god ekonomi
och inte har funktionsnedsättning
märker inte hur politiken har ändrats i Sverige.

Men vi ser istället
hur alla människor som inte passar in i mönstret
drabbas av den förda politiken,
särskilt med ett fascistiskt parti i riksdagen.

Sveriges riksdag har beslutat
att Sverige ska vara ett jämställt land
men vi tycker inte att det syns i politiken.
Kvinnor har lägre lön än män,
utrikes födda kvinnor har allra lägst lön.
Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner
har också blivit större.
Ojämställdheten och ojämlikheten ökar.

Den regering vi har nu
har sett till att
privata företag kan tjäna pengar
på att sköta skolor, vård och omsorg.

Allt fler unga är arbetslösa,
och det finns inga bostäder.
Ingen sköter tågtrafiken,
vi äter allt mer kött,
de äldre får ingen bra vård,
och personer med funktionsnedsättning
får inte samma stöd som de förut haft rätt till.
Det sker en ökning av rasism och hatbrott.

Det finns stora orättvisor i resten av världen.
Människor som flyr från krig och fattigdom dör.
Många som kommer till Sverige får inte stanna,
och andra gömmer sig.

Sverige är en demokrati
som inte haft krig på 200 år.
Vi tror att Sverige kan ändra på dessa orättvisor.
Vi vill också samarbeta med andra feminister.