Säkerhet

Ingen människa ska behöva bli slagen.
Alla människor har rätt till frihet från våld.

Förr var det viktigt att den svenska militären
försvarade den svenska marken, det svenska territoriet.
Vi hade ett territorialförsvar.

Feministiskt initiativ tycker att det är gammaldags
att försvara ett land.

Vi vill försvara den mänskliga säkerheten.
Ingen ska behöva bli slagen.

Idag ser farliga hot ut på andra sätt;

klimathot och terrorhot, till exempel,
eller mäns våld mot kvinnor.

Därför vill vi ta pengar från det militära territorialförsvaret,
för att satsa på säkerhet och frihet från våld inom Sverige.

Kvinnofrid

Många kvinnor blir slagna. Vi måste skydda dem.
Kvinnor ska får vara ifred. Vi vill ha kvinnofrid.

Dessa kvinnor ska kunna få skyddat boende
där de känner sig trygga.

De som dömer i rättegångar
måste lära sig mer om
hur livet är
för kvinnor som blir slagna.

Kvinnor som missbrukar droger

måste få mera hjälp.

Barn

måste skyddas
mot våld och övergrepp.

I områden där många är arbetslösa och fattiga

måste samhället hjälpa till mer.
för att öka tryggheten.

Om rasism

Alla människor är lika mycket värda.

Ibland pratar människor,
som att de är mer värda än andra.

Det stämmer inte.
När vi hör sådan rasism, måste vi säga ifrån!

Bygg billiga bostäder!

Alla barnfamiljer måste ha ett hem.

Hemlösa behöver en bostad.

Fi vill att landsbygden ska leva.

Det måste finnas affärer, apotek
och andra viktiga serviceställen
även utanför de stora städerna.

Om sex

Alla ska få älska vem de vill.
Man behöver inte göra

som de flesta andra gör.

Minoriteter

Det finns fem nationella minoriteter i Sverige:
judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

De har rättigheter.

Vi vill att den svenska statens övergrepp mot samer
ska utredas i en sanningskommission.

Urfolket samernas kollektiva rättigheter
ska erkännas och säkras.