Flyktingar

Vi vill ha en värld med öppna gränser.
Så är det inte idag, men det är vårt mål.

Det finns många kring i världen.
Många människor flyr från sina hemländer.
Det är viktigt att rädda deras liv.

Människor som flyr från sina hemländer
kan be att få stanna i ett annat land.
Då ansöker de om asyl.
Den asylrätten är jätteviktig.

Därför vill vi att:

 • Sverige ska ta emot fler kvotflyktingar.
  Då bestämmer man i förväg hur många som får komma.

Sedan kan flyktingarna flyga hit
till ett boende som är ordnat i förväg.

 • Familjer ska få vara tillsammans.

Det gäller även de som flyr till Sverige.

 • Asylsökande som väntat länge

ska få stanna
särskilt barn och unga.

 • De som får stanna i Sverige
  ska få permanenta uppehållstillstånd.

När man vet att man får stanna länge
är det lättare att börja leva sitt nya liv.

 • Papperslösa ska få hjälp.
  De som inte har tillstånd att stanna i Sverige,
  de som saknar ett papper med detta godkännande,

de ska också kunna få sjukvård, tandvård
och annan social hjälp.