Ekonomi

När vi planerar Sveriges ekonomi
vill vi överföra makt och resurser
från gruppen män till gruppen kvinnor.

Vi vill stoppa olika avdrag,
som ger mer pengar till rika.

Dessa avdrag vill vi ta bort:

  • RUT-avdrag
  • ROT-avdrag
  • jobbskatteavdrag
  • ränteavdrag

De som handlar med aktier och andra värdepapper
ska betala mer skatt.

Vi tycker inte om när människor flyttar sina pengar utomlands
för att slippa betala skatt i Sverige.

Vi vill arbeta mot skatteflykt.