Mer om Feminism för alla

Mer om Feminism för alla

Mer om Feminism för alla

Vi vill att alla ska ha ett bra liv

Livet ska vara fritt från våld och diskriminering,
alla ska ha rätt till välfärd och kultur.
Då har vi ett demokratiskt samhälle.

Välfärden är skolor, vård och omsorg.
Välfärden ska se till
att vi alla kan vara med i samhället
och att vi bryr oss om varandra.

Skolan är också viktig för demokratin
och ska se till att alla elever får samma chans
och att alla lever är lika mycket värda.
Välfärden ska därför se till
att vi kan bygga ett demokratiskt samhälle.

Jämlikhet handlar inte bara om pengar

Jämlikhet handlar också om
att kunna vara med på samma villkor som andra
i kultur, politik och företagande.
Alla ska ha rätt att bestämma över sin kropp.
Samhället ska vara tillgängligt även för personer med funktionsnedsättning.

Jämlikhet är också att slippa våld,
att älska vem du vill,
att se ut hur du vill
och tro på vad du vill
utan att du ska behöva utsättas för hot och diskriminering.
Med fler feminister som får makt
kommer vi också att
ta ansvar för hur det ser ut i världen
där rika länder utnyttjar fattigare länder.
Vi vill också stoppa att länderna slösar med jordens tillgångar.

Kapitalismen är ett ekonomiskt system
som handlar om att tjäna pengar.
Att behandla människor orättvist
för att de är kvinnor eller har en viss hudfärg
kommer inte från kapitalismen.
Även om kapitalismen försvinner
så kanske rasism eller sexism finns kvar.
Mäns våld mot kvinnor, mot andra män och mot hbtq-personer
finns i alla klasser i samhället.
Alla kvinnor, även rika, tjänar mindre än vad männen gör.

I Sverige är de flesta som är fattiga eller arbetslösa
också personer som är födda utanför Europa.
Barn, unga och gamla blir diskriminerade.