EU-valplattform 2019

På lättläst svenska

På lättläst svenska

F!:s EU-valplattform 2019
på lättläst svenska

Många partier vill att det ska vara jämställt. Men nästan inga gör något åt det.

Feministiskt initiativ vill inte vänta på de andra.

Vi är det första feministiska partiet i EU-parlamentet.

Vi lyfter kvinnors, flyktingars och minoriteters rättigheter.

Vi kämpar för fred och hållbarhet. Vi arbetar mot våld, rasism och nationalism.

Vi är redo att förändra EU.

Vi går till val på ett liv fritt från våld.

Vi kämpar för en rättvis värld och en levande planet.

Vi tar stora steg för att vi ska dela på makten och resurserna.

ETT LIV FRITT FRÅN VÅLD

Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem.

Var tredje kvinna i EU har utsatts för våld efter 15 års ålder.

Mer än hälften av alla kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier.

Fi vill att EU:

  • Satsar på våldsförebyggande arbete.
  • Ser till att samtyckeslagen införs i EU.

EN RÄTTVIS VÄRLD

Att söka skydd undan våld är en mänsklig rättighet. Det är inte lika lätt längre att få asyl.

Det ökar risken att kvinnor och flickor gifts bort eller könsstympas.

Fi vill att EU:

  • Skapar säkra flyktvägar till EU.
  • Ser till att kvinnor och barn får rätt till asyl.

EN LEVANDE PLANET

Allt levande på vår planet hotas av att vi människor utnyttjar naturen.

Vi behöver ändra på det. Vi ska inte använda mer resurser än planeten orkar med.

Fi vill att EU:

  • Ska se till att växthusgasutsläppen ska bli noll senast 2038.
  • Snabbt ser till att vi får ett hållbart energisystem.
  • Att stöd till jordbruk bidrar till ekologisk odling.
  • Satsar på grönsaker för människor inte för köttindustrin.