Arbete och pengar


Ditt namn ska inte bestämma
om du får ett arbete eller inte.
Det ska heller inte vara viktigt
vilket kön du har
eller hur du ser ut.
Varje gång staten upphandlar en tjänst
ska de som gör det
tänka på att inte diskriminera.

Vi vill ge Medlingsinstitutet i uppdrag
att arbeta för mer jämställda löner.
Vi vill också skapa en jämställdhetsfond
för att betala höjda löner för kvinnor.

Vi vill att föräldrarna ska dela på föräldraledigheten.
Eftersom kvinnor tar mer ansvar för barnen
förlorar de ofta chansen att göra karriär
och tjäna pengar.
Det är också bra för barnen
att båda föräldrarna
tar hand om dem.

Idag arbetar många så mycket
att de slits ut eller blir sjuka.
Samtidigt är många andra arbetslösa.
Vi vill bygga ett samhälle
där människor tar tillbaka makten
över sin egen tid.
Därför vill vi arbeta för en arbetstidsförkortning.
Ingen ska behöva arbeta mer än 6 timmar varje dag.
Då slipper många att bli sjuka av sitt arbete,
föräldrar kan dela mer rättvist på arbetet hemma,
och arbetslösheten minskar.
Det kan också vara bra för miljön.

Vi vill också:
Vi vill slå ihop A-kassa,
sjukförsäkring och socialtjänstens ekonomiska bistånd
till en enda försäkring.
Vi vill också höja garantipensionen,
det vill säga den lägsta pension
en människa kan få i Sverige idag.