Soraya Post: ”Vi bygger inte politik efter Melins ramar”

11 april 2014

En gång i månaden analyserar United Minds Carl Melin opinionsläget. I torsdagens krönika skrev han om Feministiskt Initiativs chanser i valet till Europaparlamentet respektive riksdagsvalet. POLITISM har idag publicerat Sorya Posts (F!) replik tillsammans med en slutreplik från Carl Melin.

eu-ersoner-550x413
Feministiskt Initiativs Stina Svensson, Soraya Post och Margaret Gärding.

Carl Melin! Tack för ditt strategiska tips till mig att jag borde avveckla mig själv. Jag har fått det rådet sedan jag var liten. Vem tror jag att jag är egentligen? Hur kunde jag vara så dum att jag trodde att jag skulle kunna komma in i EU-parlamentet? Jag är ju inte ens känd!

Jag heter Soraya Post och eftersom jag inte ens är känd borde jag aldrig ha ställt upp som förstanamn på EU-vallistan för Feministiskt initiativ. Feministiskt initiativ borde i sin tur aldrig ha ställt upp i något val överhuvudtaget eftersom feminismen i sig är ett enda stort sabotage av… ja, vadå?

En värld där 12% av befolkningen i ett av världens rikaste länder röstar rasistiskt? En värld där partierna tävlar i att låtsas som om att alla svenskar bor i någon av våra tre största städer? En värld som fortsätter att utlysa symboliska dagar för människor som känner sig lika inkluderade som ett gäng flyktingar på en skärgårdsfest?

Om Feministiskt initiativ hade lånat ditt analytiska öga hade vi inte utsett mig till förstanamn. Jag är inte känd. Eftersom vi kan utgå från att valberedningen inte var bemannad av kompletta knäppgökar behöver vi ställa oss frågan: Varför valde F! en strategisk katastrof till förstanamn?

Det första svaret är för att vi inte bygger vår politik efter de ramar som dina analytiska verktyg erkänner. Vår politik är en spänd båge mellan makt och ansvar. När vi skjuter ur oss ett politisk förslag är det inte utformat efter landskapet, vindhastigheten, luftfuktigheten eller huruvida pilen drar åt höger eller vänster. Det är skapat helt och hållet för sin egen skull. För att det är byggt med den mesta möjliga positiva påverkan på den största möjliga mängden människor.

Jag är en sån pil. Jag har kämpat som aktivist för romernas sak i hela mitt liv. Jag öppnade Sveriges första romska folkhögskola för att skapa en romsk skoltradition på en plats där romer inte skulle behöva känna sig annorlunda eller sämre, jag grundade Roma Women’s Network för att ge makt till romska kvinnor som är tre gånger förminskade, jag grundade European Roma and Travellers Forum (som är en enda organisationen som har partnerskapskontrakt med Europarådet) för att romerna skulle få en plats där dom kunde höras i den europeiska gemenskapen, jag har varit ledamot i delegationen för romska frågor inom regeringskansliet, jag har varit ledamot i delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, jag har suttit i styrelsen för Sveriges Radio, jag är fortfarande strateg inom mänskliga rättigheter på Västra Götalandsregionen, jag har suttit som förordnad i kulturrådets råd för hantering av bidrag till minoriteter, jag har är juryledamot till Raoul Wallenbergs pris, jag har är förordnad till diskrimineringsombudsmannens råd, jag sitter som sakkunnig i länsstyrelsen Stockholms nulägesbeskrivning för romska nationella strategin , jag har varit sakkunnig på Europarådet samt europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter samt EU-kommissionens arbete med plattformen inkluderande av romer och jag kanske slår i marken före jag träffat mitt mål men där jag slår ner kommer det spira små rosa blommor tills det blir dags igen om fyra år. Då börjar vi igen vid dom små rosa blommorna.

Jag och alla som kandiderar med mig är redan engagerade i vår politik utanför Feministiskt initiativ. Om vi inte kommer in så återgår vi till vårt arbete. Om det finns någon som kan göra det politiska bättre än oss så återgår vi till vårt arbete. Men aldrig att vi tänker låta det politiska spelet säga åt oss att inte påverka politiken.

Jag vill också bjuda in alla till ett parti som både högern och vänstern “pratar upp” känns rent spontant som en win-win i valkampen.

Soraya Post

 

Slutreplik Carl Melin:

Jag vill först säga att jag inte menar att Soraya Post är en katastrof, vare sig strategiskt eller på annat sätt. Jag har aldrig träffat henne men allt som jag har hört och läst är mycket positivt och tyder på att det är en utomordentligt kvalificerad och kompetent person. Jag tror att Soraya Post kan spela en viktig roll i europapolitiken som gällande feminism, i kampen för romernas rättigheter och på många andra områden. Vad gäller jag romernas sak så är jag personligen av uppfattningen att behandlingen av romerna är en skamfläck för hela EU och för Europas nutidshistoria.

Politik och valrörelser är dock inte rättvisa. Europaparlamentsvalen har, vilket jag till stora delar beklagar, blivit val där de politiska kandidaternas kändisskap har haft stor betydelse. De etablerade partierna har alla insett att det gått mycket bättre i dessa val när de haft kända toppföreträdare än när de inte har haft det. Och Feministiskt initiativ har idag endast en riktig superstjärna som är riktigt känd, och det är Gudrun Schyman. Det innebär inte att jag tycker att Gudrun Schyman är mer kompetent än Soraya Post, tvärtom finns det mycket som talar för att Post har fler exekutiva erfarenheter vilket är viktigt att ha med sig till Bryssel. Det enda jag menade i min analys är att det skulle vara lättare för Fi att komma in i Europaparlamentet med Schyman som förstanamn och det grundar jag på att hon är betydligt mer känd bland väljarna. Det har ingenting att göra med huruvida hon skulle bli en bättre europaparlamentariker än Soraya Post.