Valberedningens motivering

Soraya Post – Europaparlamentariker

Soraya Post – Europaparlamentariker

Soraya tog Fi in i Europaparlamentet och har bidragit till att utveckla vår politik kring mänskliga rättigheter men också vår EU-politik i stort.

Soraya, som är utbildad folkhögskolelärare, har tidigare bland annat varit med och grundat Agnesbergs folkhögskola. Hon har även ansvarat för nationella minoriteter i Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter. Soraya har i många år varit aktivist i romska frågor och suttit med i regeringens delegation för romska frågor samt regeringens kommission mot antiziganism. Med denna erfarenhet av styrelsearbete och strategisk utveckling samt hennes bredanätverk inom MR- och antirasismrörelsen kommer Soraya att kunna bidra till en viktig politisk utveckling i partiet. En plats i styrelsen för Soraya innebär också ett viktigt erfarenhetsutbyte samt en starkare koppling mellan Brysselkontoret och partistyrelsen, vilket kommer att leda till en förstärkning av hela vår politiska plattform.