Snart är det dags att välja vilka som ska leda Feministiskt initiativ

9 juni 2016

Feministiskt initiativ är en folkrörelse med ett växande antal medlemmar över hela Sverige, mandat i EU-parlamentet och i 13 kommuner. I höst ska vi ta fram de kandidater som ska leda och utveckla Feministiskt initiativ de kommande åren.

Då kan du nominera dig själv eller någon annan till nationella styrelsen, partiledare, partisekreterare eller revisor för föreningen. Om du nominerar någon annan måste personen först vara tillfrågad. Nedan finner du mer information om nomineringsprocessen. Sista dag för nominering är den 18 november.

Vänliga hälsningar
Valberedningen Feministiskt initiativ

FAQ

VIKTIGA DATUM

18 november 2016 – Sista datum att nominera

24-26 mars 2017 – Kongress, Västerås. Här beslutas vår politik och här väljs styrelse, revisorer, partiledare samt partisekreterare.

Våren 2018 – Valkonferens. Här beslutas om valmanifest och vilka som ska stå på partiets riksdagslista.

9 september 2018 – Valdag

FÖR HUR LÅNG TID GÄLLER UPPDRAGEN?

Samtliga uppdrag väljs för 2 år i taget, men du som kandiderar till styrelse, partisekreterare eller partiledare bör vara inställd på att sitta i minst 4 år för att skapa kontinuitet.
HUR GÅR NOMINERINGSPROCESSEN TILL?

 1. När nomineringen kommit in kontaktas den nominerade av valberedningen för att skriftligen svara på några frågor (urval 1). Den nominerade ombeds också att skicka in två referenser samt en presentation av sig själv och sina tidigare erfarenheter (till exempel en CV).
 2. Baserat på svaren väljer valberedningen vilka som får vara kvar i processen. Dessa kallas på intervju (urval 2). Efter intervjun kan valberedningen kontakta referenser och göra eventuella kompletterande samtal.
 3. I början av februari meddelar valberedningen sitt förslag till alla nominerade.
 4. I februari 2017 presenterar valberedningen sitt förelag till styrelse, partisekreterare, partiledare och revisorer.
 5. På kongressen 24-26 mars beslutar kongressdeltagarna vilka som ska väljas till styrelse, partisekreterare, partiledare och revisorer.

VAD INNEBÄR DET ATT SITTA I STYRELSEN FÖR FEMINISTISKT INITIATIV?

 • Styrelsen är Feministiskt initiativs ryggrad och har medlemmarnas förtroende att leda organisationen mellan kongresserna.
 • Styrelsens uppgifter består bland annat av att planera, leda, och ansvara för politik, ekonomi, organisation och kampanjverksamhet.
 • Styrelsens uppgift är också att hålla kontakt med medlemsgrupper och hantera medlemsregister. Att sitta i Feministiskt initiativs styrelse kräver mycket tid och arbete, bra arbetsfördelning och stort ansvarstagande av samtliga ledamöter.
 • Styrelsen består av 15 ledamöter med möten varje månad. Under styrelsen finns en rad utskott som styrelsen arbetsleder.
 • Uppdraget är på två år och helt ideellt. Alla kandidater bör vara inställd på att sitta i minst 4 år för att skapa kontinuitet.
 • Att sitta i Feministiskt initiativs styrelse innebär att du är med och driver organisationen framåt, tänker strategiskt kring politik, ekonomi och kampanjer, samt ansvarar för intern demokrati och likabehandling.
 • Eftersom vår politik utgår från våra egna erfarenheter av sexism, rasism, funkfobi, transfobi och olika former av diskriminering letar vi speciellt efter dig som bär dessa erfarenheter.

VILKA SITTER I VALBEREDNINGEN?

Valberedningen är vald på två år (2015-2017) och består av:

 • Ewelina Axell, Huskvarna
 • Jonas Göthner, Stockholm
 • Julia Falkman, Ordförande, Tomelilla
 • Liz Almqvist, sekreterare, Falun
 • Nicklas Bäcker, Stockholm
 • Tobias Batrapo, Kramfors
 • Åsa Lundmark, Luleå

HUR KONTAKTAR JAG VALBEREDNINGEN?

Mejla oss på: [email protected]