Slopa karensdagen permanent

1 april 2022

Det låter som ett dåligt aprilskämt, att regeringen idag, den 1 april, återinför karensavdraget. Men tyvärr rör det sig inte om något skämt utan ett beslut som kommer slå hårt mot många deltidsanställda och låginkomsttagare. Feministiskt initiativ hållning i frågan är glasklar – vi vill till skillnad från regeringen slopa karensdagen permanent.

Vi vet hur karensdagen slår hårt mot människor som inte har råd att gå miste om en dags sjukersättning. I många yrken är det också svårt att hålla avstånd från andra, exempelvis för personliga assistenter, i butik, inom vård och omsorg, på café eller restaurang, för taxichaufförer eller i kollektivtrafiken. Många av dessa yrken är kvinnodominerade, så karensavdraget riskerar att slå allra hårdast mot kvinnliga arbetare.

Men karensregeln drabbar inte enbart de enskilda arbetarna, den drabbar också samhället och folkhälsan. Covidpandemin är inte borta, Folkhälsomyndigheten anser fortfarande att smittspridningen är ”betydande”, och det kommer förr eller senare nya pandemier. Men även när det gäller andra smittsamma sjukdomar, som exempelvis säsongsinfluensa, innebär karensdagen att människor som inte har råd att stanna hemma riskerar att föra smitta vidare på arbetsplatsen och under resan dit och hem.

Ett samhälle är aldrig starkare än hur de skyddar sina mest utsatta grupper. Folkhälsa är därför en av Feministiskt initiativs prioriterade valfrågor. Vi vill att människor ska ha råd att vara sjuka och att karensavdraget ska slängas på soptippen för gott.