Skydda skogen!

18 mars 2017

Nyligen meddelade Skogsstyrelsen att myndigheten ”tar paus” från att inventera skogsområden med höga naturvärden.

Det innebär att den slutar kontrollera vad som är skyddsvärd skog för skogsägare att förhålla sig till när de avverkar skog. För oss som efterfrågar ett ansvarsfullt skogsbruk är detta dåliga nyheter.

För att veta hur den biologiska mångfalden i skogsområden ser ut inventeras dessa områden löpande. Det innebär att man identifierar skyddsvärd skog och skogsområden med höga naturvärden.

Skogsägarna behöver förhålla sig till detta när de avverkar skog, bland annat med syfte att behålla den biologiska mångfalden. Mycket av den skog vi har i Sverige är nyplanterade och allt mer äldre skog försvinner, en utveckling som med största sannolikhet kommer accelereras av detta beslut. Den äldre skogen är viktig för områden som skyddar och bevarar hotade och rödlistade arter. Det vill säga viktig om vi vill värna våra miljömål.

Regeringen talar gärna om biologisk mångfald, men Sverige är verkligen inget föregångsland när det gäller skydd av landområden. Vi tillhör faktiskt ett av de länder som skyddar minst landområden inom EU. Feministiskt initiativ vill att skogen skogen brukas på ett mer hållbart och långsiktigt sätt – den kan inte släppas fri för marknadsaktörer att hantera som de vill.

Adam Hjort,
miljö- och klimatpolitiska talesperson