Sjöstedt pratar målande om orättvisor men har inga förslag för jämställdhet

15 juni 2017

Idag har det varit vänsterpartiets dag på Järvadagarna med fokus på segregation och bostadspolitik.

Jonas Sjöstedts tal i kväll utstrålade en hel del stolthet över det som partiet har bidragit med i samarbetet med regeringen. Man mest fokus hade Sjöstedt på att beskriva hur orättvisorna ser ut för de som bor i bruksorterna, på landsbygden och i förorterna. Han beskrev målande och skickligt hur småföretagare i Järva centrum betalar mer bolagsskatt än globala storföretag och hur byggföretagen hellre bygger i områden där någon är beredd att betala en hög hyra.

Sjöstedt från Umeå med Eu erfarenhet är en god pedagog och den förhållandevis stora publiken fick en god lektion i rättvisa. Men tyvärr är han fast i villfarelsen att klass är överordnat kön. Endast i en kort passus nämner han den ojämställdhet som präglar det svenska samhället. Då påtalar han att inte alla, men de flesta ensamstående föräldrar är kvinnor liksom de flesta fattigpensionärer. Men han har ingen ide om vilka politiska åtgärder som skulle kunna förändra dessa förhållanden. Han bara ondgör sig över att de inte har något inflytande över pensionsförhandlingarna.

Hans bästa grej är när han kontrar mot Anna Kindberg Batras förslag om bidrags-tak och vill sätta ett avdrags-tak. Det skulle slå hårt mot de förhållandevis välbeställda som har stora ränteavdrag och ROT avdrag och RUT avdrag.

Avslutningsvis oroade han sig över att (s) drar sig åt mitten och flörtar med (L) och (c) och detta skulle kunna leda till att (m) blir hänvisade till ett samarbete med (Sd) som ger fri lejd år ökad rasism. Jag tänker att, ja det är ett fullt möjligt framtidsscenario.

Men då har de inte räknat med oss i F! som kommer att sätta allt fokus på alla människors lika värde, oavsett var de är födda, vem de älskar, vilken gud de tror på, och var de bor.