Självkritik, valstrategi + enormt mycket kraft!

8 december 2013

På valkickoffen granskar oss själva kritiskt: vad är det för kroppar som Fi representerar?

reza-jultome

Feminister från hela Sverige möts upp på Röda korsets folkhögskola i Skärholmen och vi kommer från Stockholm, Malmö, Kiruna, Göteborg, Kiruna, Hudiksvall, Umeå, Örebro, Kungsbacka, Österlen, Simrishamn, Lund och många fler städer/orter. Feminister som organiserar sig! Här följer ett kort referat från lördagens program.

Jonas Göthner från valberedningen berättar att hen aldrig känt ett sådant driv och engagemang som nu, aldrig varit så många som kandiderar som nu och alla har möjlighet att kandidera. Jonas uppmanar alla att NOMINERA den/alla som en tänker bra! Deadline 13 dec.

Det är också en valskiva på g – många artister som gillar oss – så jättemånga som vill och är med! Största och bästa artisterna i Sverige som är anslutna till denna skiva. Alla större städer ska ha fester, snart mer info om detta.

Kajsa Malmström berättar om alla nya medlemmar! Målsättning är att vi ska ha 5000 medlemmar till slutet 2014. Nya grupper startas hela tiden och nya UF ploppar upp överallt och UF har nu 1800 medlemmar med lokalavdelning 21 städer. Hela Fi har nu över 3000 medlemmar och vi har aldrig haft så många betalade medlemmar någonsin! Vi ser en rosa framtid!

Gudrun Schyman är en av dem som inte kunnat ta sig upp på grund av Sven och Sissela läser det avlutande avsnittet i Gudruns bok ”100 feminist brev”: det vänder nu och vi, Fi, är den del i den drivande rörelsen framåt!

Valturné presenterad av Stina Svensson

Stina berättar om valprogrammet inför supervalåret 2014 – vi ställer upp till EU, till riksdagen, till kommuner och landsting. Den 27 april börjar valturnén till EU valet och den 10 aug börjar riksdagsvalsturnén och vi ska ha valupptaktsfester! Tanken är att när talespersonerna kommer ska våra torgmöten vara en fast punkt, men vi behöver inte vara så traditionella: vi är ett fiffigt parti, vi kan hitta på och göra något helt annat. Släpp loss kreativiteten!

Homepartyn! Sprid detta! Gudrun är fullbokad hela våren, men Stina och Sissela kommer gärna. Ramen för ett homeparty är: Minst 25 pers, hemma hos någon eller i en lokal. Även utomhus, då kan vi spärra av ett område och ha picknick, grill, brandtal, politiska diskussioner.

Maria Starck informerar om vår NYA HEMSIDA! Nytt med hemsidan är att alla medlemsgrupper kommer få bättre synlighet och att vår politik ska blir mer tillgänglig. Ta gruppbild på alla aktiva att vi att vi syns och skriv ett välkommen och kontaktperson.

Paneldiskussion: Hur mycket rasism tål Sverige?

En rad debatter om rasism har passerat de senaste åren: rasstereotyper i kulturen; hatbrott kopplat till hudfärg och religion; Reva och ökad jakt på papperslösa; polisbrutalitet i förorterna; rasprofilering och polisens registrering av romer. För att bara nämna några. Det är dags att ta politiken i en helt ny riktning. Vilka krav ska vi lyfta ur ett antirasistiskt feministiskt perspektiv och hur ska vi argumentera för dem i valrörelsen? Panel: Ellen Nyman, Victoria Kawesa, Rosita Grönfors Moderator Devrim Mavi

Panelen: Vi måste lyfta frågan om mediers roll i att sprida ett rasistiskt budskap, och vara vaksamma så att vi inte faller in i deras tvådelade världsmodell: vi och dem. En av våra största utmaningar är att nå ut med vårt budskap och vår världsbild: vi måste vara tydliga, våga göra och stå för våra definitioner! Vi måste nå ut till de grupper som är osynliggjorda av samhället, att Fi kan bli deras plattform – då krävs det att vi granskar oss själva kritiskt: vad är det för kroppar som Fi representerar. Hur välkomande är detta rum och våra strukturer. Vi måste erkänna att en rasifierad kropp möter förtryck bara genom att finnas till, och att den person som har privilegier (t.ex. den vita-medelklass-hetro-akademiker kvinnan) inte möter eller har samma livsvillkor. Vi måste alltså lyfta intersektionalitetsanalysen inom vår organisation och göra den tillgänglig!

Sissela presenterar Fis handlingsplan om intersektionalitet

Fi fattade i mars 2011 kongressbeslutet att tillsätta en arbetsgrupp med uppgiften att utveckla strategier för att förankra intersektionella perspektiv i hela organisationen och dess verksamhet. Vi presenterar handlingsplanen och studiecirkelmaterialet som tagits fram.

Hur kan vi som organisation arbeta långsiktigt med maktperspektiv, och praktisera en intersektionell analys varje dag? Så att det inte blir ett särintresse/enskilda arbetsgrupper för detta utan någon uttalad långsiktig strategi. Planen kommer komma ut till alla medlemmar och handlar i korthet om att det ska finnas tydliga ansvarssystem, att olika grupper och roller inom Fi aktivt ska tänka på och formuluera hur de integrerar ett makt och intersektionalitetsperspektiv. Vi ska också tänka på och kunna hantera frågor som: Vems verklighet är intressant? Vilken kunskap värderas högst? Bemötande – hur välkomnar vi nya medlemmar? Hur behandlar vi varandra? Möjligheter till identifikation, Historieskrivning (vilka berättelser väljer vi att ta med), Utrymme att kritisera rasism, Härskartekniker samt Passivt och aktivt motstånd till antirasism. Studiematerial finns!

Kritik mot att intersektionalitet kan uppfattas som akademiskt, svårt och otillgängligt kom upp – ja, själva ordet är inte det viktiga utan analysen!

Internt arbete mot diskriminering

Fi är ett parti som sätter mänskliga rättigheter och antidiskriminering högst på agendan. Men som medlemmar och som organisation är vi alla präglade av de strukturer som finns i samhället. Hur kan ideella organisationer jobba internt för att bli mer tillgängliga och motverka maktstrukturer? Och hur kan vi ta med oss detta i valrörelsen när vi utformar valstrategier, när vi rekryterar och när vi har utåtriktade eller interna aktiviteter? Panel: Sissela Nordling Blanco, Rahma Omar, Monica Amande och Susanne Berg.

Vilka är era drivkrafter? Behovet av att förändra sina villkor och närma sig kollektiva sammanhang, men samtidigt inte behöva verka inom en organisation om inte dess ideologiska och praktiska verktyg fungerar. Panelen diskuterade också representativitet som en demokratifråga. I politiska partier och i riksdag ska folket återspeglas. Görs inte! Hur bryter man detta? Hur ökas inkluderingen? Ett långsiktigt arbete att få ”bubblan” att växa, inga snabba genvägar att bara ta in folk, utan det måste byggas upp ett ömsesidigt förtroende. Panelen manade till att försöka ändra vaneseendet när styrelser ska sättas samman, vända blicken åt andra håll och försöka se aktivism ur ett bredare perspektiv. Vilka och vem är aktiva? Vilka erfarenheter saknas i organisationen? Organisationer kan verka förtryckande för den som inte har föreningsvana, viktigt att välkomnande och öppenhet möter den som närmar sig.

Vad borde F! göra?

Första steget att hitta/närma sig/nå nya grupper och personer, MEN sedan viktigt att behålla engagemanget. Organisatoriska strukturer och formuleringar viktiga, viktigt att ha detta att hålla sig till. Ansvar för hur organisationen arbetar för att inkludera måste gå att utkräva, lättare om det finns dokument och målbeskrivningar. Självrannsakan och vilja att ibland ta ett steg tillbaka, släppa fram andra, eventuellt kvotering?

Lära av misstagen? Se hur andra gjort? Konsekvensanalyser ur olika perspektiv utifrån förslag som läggs! Självkritik och självanalys!

Dagen avslutades med att Amanda Mogensen som är kommunikationsansvarig i partistyrelsen går igenom valstrategin och har mediaträning. Det blir många bra diskussioner om målgrupper och om hur en når fram med sitt budskap.

Under söndagen hölls mängder med workshops och vi hade en aktion på Skärholmens torg. Här kan du läsa talet som vi alla höll tillsammans.

Vid pennan: Linda Hiltmann och Ing-Britt Melin, Fi Malmö.

I fall någon har anteckningar från söndagen, hör av dig till [email protected] så fixar vi upp det här!