SIFO: Var fjärde kvinna kan tänka sig att rösta på Feministiskt initiativ

20 maj 2014

Idag släpper Feministiskt initiativ en opinionsundersökning som visar att var fjärde kvinna och var femte man kan tänka sig att rösta rosa. Mer än hälften av de tillfrågade anser också att det är bra att Feministiskt initiativ tar plats i parlamenten. Det är inte längre en fråga om huruvida Feministiskt initiativ kommer in i EU-parlamentet utan frågan är nu hur många mandat vi får i EU-parlamentet.

– Vi bärs av den feministiska och antirasistiska folkrörelsen som vill se som ett samhälle där de mänskliga rättigheterna tas på allvar. Kraften i denna rörelse är stark. Frågan om vi kommer in i EU-parlamentet är överspelad, nu handlar det snarare om hur många mandat vi kommer få, säger Soraya Post, Första namn på Feministiskt initiativs EU-lista.

På uppdrag av Feministiskt initiativ har SIFO genomfört en opinionsundersökning med telefonintervjuer. Intervjuer gjordes med totalt 1000 personer under förra veckan (mellan den 12 – 15 maj) och undersökningen visar att:

  • Var fjärde kvinna och var femte man av de tillfrågade kan tänka sig att rösta på Feministiskt initiativ i EU-valet nu på söndag. Lika stora andelar kan tänka sig att rösta på oss i riksdagsvalet.
  • Av de tillfrågade tycker 56 procent att det vore bra om Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen.
  • Feministiskt initiativ har ett starkt stöd bland unga personer mellan 15 och 29 år.
  • Det enligt undersökningen inte finns någonting som tyder på att utbildningsnivå påverkar inställningen till om en person kan tänka sig att rösta på Feministiskt initiativ.

– Feministiskt initiativ kommer in i EU-parlamentet på mandatet att vara en motkraft till de nationalistiska, fascistiska och rasistiska partierna som nu mobiliserar runt om i Europa. Vi är många som inte längre tänker förpassas till åskådarplatsen utan som tar nu själva plats i politiken, säger Soraya Post.

Läget ser helt annorlunda ut idag, än vad det gjorde inför förra EU-valet 2009 sedan då fick Feministiskt initiativ 2,2 procent av rösterna.

  • För fem år sedan hade Feministiskt initiativ ett 1000-tal medlemmar och idag är vi över 14 000 medlemmar.
  • I valet 2009 var Feministiskt initiativ i medieskugga. Idag har den växande opinionen för en feministisk och antirasistisk politik bidragit till att vi har ett nyhetsvärde som bjuder på utrymme i traditionella medier.
  • Flera olika undersökningar visar att vi är bland de främsta av alla partier när det gäller följare, diskussion och aktivitet på Facebook. Experter är överens om att sociala medier har stor betydelse i valet, speciellt bland unga väljare.
  • Till skillnad från förra EU-valet och kommande riksdagsval finns det inför valet på söndag förtryckta valsedlar för Feministiskt initiativ i alla vallokaler, vilket underlättar för alla som vill rösta på oss.

Här kan du se hela opinionsundersökningen som PDF:
Opinionsundersökning maj 2014 (PDF)

För mer info
Feministiskt initiativs pressjour tel 0706-100 191