Saudiavtalet – ett etiskt haveri

23 februari 2015

Det är svårt att förstå att regeringen sätter det internationella förtroendet på spel enbart för exportinkomsternas skull, skriver Veronica Svärd och Linnéa Bruno i Dagens Arena 23 februari, 2015

VERONI~1

Regeringens ambition om en feministisk utrikespolitik har bland vissa mötts av skepsis och förvirring. Av uppenbara skäl dock ej hos Fi.

Vi välkomnar tvärtom en politik som prioriterar mänsklig säkerhet och rättigheter, social och ekologisk hållbarhet, framför bevakandet av gamla privilegier.

Ett första självklart steg i en sådan riktning är att avsluta alla militära samarbetsavtal med diktaturen och könsapartheidstaten Saudiarabien, vars statsideologi och rättspraktik är snarlik Islamska Statens, även beträffande antalet halshuggningar.

För varje feministisk regering borde det stå i fokus att följa FN:s uppmaning till sina medlemsstater att rusta ned militärt, av säkerhetspolitiska skäl. En feministisk säkerhetspolitik innebär att fokusera på människors säkerhet, inte staters. Ett mål måste vara att Sverige slutar att producera och exportera vapen och annan krigsmateriel. En bra början vore att hedra de lagar Sverige redan har att inte exportera vapen till diktaturer.

Det är svårt att förstå att regeringen är beredd att sätta det internationella förtroendet på spel enbart för exportinkomsternas skull. Vad vet de som vi andra inte vet? Vilka värden är det de sätter före demokrati och mänskliga rättigheter?

Linnéa Bruno, styrelseledamot (Fi)
Veronica Svärd, ledamot av försvarsutskottet i Fi:s skuggriksdagsgrupp (Fi)