SATSA PÅ VÄLFÄRDEN

20 september 2016

Den rödgröna regeringens budget för 2017 innehåller alldeles för få satsningar på välfärd, anser Feministiskt initiativ.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet missar chansen att styra tillbaka de hundratals miljarder i skattesänkningar som genomfördes 2006 till 2014, och som skapar konstant underfinansiering och dåliga arbetsvillkor i hela den offentliga sektorn.

Regeringens budget

Statsminister Stefan Löfven lovar tio extra miljarder till kommuner och landsting, vilket är helt nödvändigt. Men det är för lite och för sent. Det är ingen slump att vi idag ser kris inom skola, vård, polis och socialtjänst. Pengar som skulle gå till dessa verksamheter blev istället jobbskatteavdrag för höginkomsttagare och subventionerad RUT-städning.

Feministiskt initiativ vill skapa utrymme för förbättringar för stora grupper som fått det allt sämre under de senaste decennierna. För att göra det möjligt vill vi se att jobbskatteavdragen fasas ut vid en hög inkomst. RUT-avdragen bör rullas tillbaks. Sverige bör ansluta sig till den skatt på finansiella transaktioner som 10 EU-länder nu håller på att arbeta fram. Framförallt måste staten våga satsa på att fylla de luckor som Alliansen lämnade efter sig – vi måste få en bättre välfärd!

De mest utsatta grupperna lämnas i sticket när staten krymper utrymme. Utan resurser går det inte att arbeta med integrering eller kvalitativ utbildning på ett bra sätt. Kvinnor får i oproportionerlig grad betala priset när samhällets service skärs ner, för många såväl arbetar i offentlig sektor som täcker upp hemma genom obetalt omsorgsarbete. När de senare går i pension får de i snitt 65% av mäns pension. OECD beräknar att Sverige tappat mellan 6-9% i BNP-tillväxt på grund av de ökade sociala klyftor vi sett under de senaste två decennierna.

Hela samhället mår bättre om vi aktivt minskar den ekonomiska ojämlikheten. Feministiskt initiativ vill se kraftigare ekonomiska reformer för social hållbarhet och jämlikhet.

Martin Jordö,
ekonomipolitisk talesperson, Feministiskt initiativ