Sammanfattning #FIKON17 Dag 3

26 mars 2017

Vad har hänt idag?

Jo, först ett kongressuttalande om att regeringen borde fokusera på mänskliga rättigheter istället för vapenexport.

Sen drog vi igång med att bifalla politik om ekonomisk grundtrygghet och en ny syn på arbete (P2, M61, M95, M11, M23, M28, M29, M30, M31, M33, M34). Basinkomst (M24, M25) avslogs för att utredas vidare. Det nya pensionsavsnittet (P3) baserat på vår pensionsrapport antogs. Därefter beslutades bl a om att lägga till ett nytt avsnitt om att motverka segregation (M191) och tillsätta en arbetsgrupp kring åtgärder mot gatuvåld (M229). Inom funktionalitet bifölls samtliga motioner (M175, M176-181, M234) och därefter också en ny feministisk skattepolitik och utveckling kring ekonomisk demokrati (M3, M5, M6). ”En ny värdegrund för ekonomi” (M2) avslogs dock, så också (M8-9) för att arbetas vidare med till nästa gång.

Ett nytt omfattande kapitel för Kulturpolitik (P14) bifölls och så också ett nytt kapitel om Idrott (M134-138) med några jämkningar.

Därefter blev det Socialpolitik och kvinnofrid där ett nytt avsnitt om socialpolitik (P10) bifölls tillsammans med bl a motion om att uppmärksamma fler utsatta grupper (M90), rätt till ekonomiskt bistånd för EU-medborgare (M94) och ”bostad först” (M96). ”Kvinnofrid, våld i nära relationer och i namn av heder” (P11) bifölls och förslag om reparativ rättvisa för att ge brottsutsatta upprättelse (M102). Hedersrelaterat våld och förtryck (M104) avslogs med styrelsens tillägg.

Sen valde vi en ny styrelse, två partiledare (Gudrun Schyman och Victoria Kawesa) och en partisekreterare (Maria Pettersson) enligt valberedningens förslag.

Och efter tal, kärlek och stående ovationer biföll vi samtliga motioner inom social- och rättspolitik (M168-171 med styrelsens ändringar). Därefter barnrätt där styrelsens Proposition 17 föll till förmån för ett nytt avsnitt om barnrätt i enlighet med (M162). Bifall också på att kunna upplösa barnäktenskap (M99) och sänkt valbarhetsålder (M172), dock med riksdagen bortjämkat. Uppdaterat avsnitt om företagande (P4) bifölls och så även utvecklingar av detta enligt (M14, M16-18, M21) och genusanalys av skattefinansierad verksamhet (M15).

Utvecklat kapitel om gles- och landsbygd (P13) antogs tillsammans med (M118, M119, M121, M123, M124). Avslag på (M120, M122, M125).

Inrätta sanningskommission om relationen mellan svenska staten och det samiska folket (M188) och att anta teckenspråk som minoritetsspråk (M190) antogs tillsammans med jämkat förslag om (M189) om geografiska ortsnamn på samiska.

Ett reviderat kapitel om miljö och transporter (P15) antogs tillsammans med motioner (M141-145) och (M147, M151, M154). Avslag på motion om trängselskatt (M146).

Här började vi raskt närma oss slutet på dagen och tog beslut om kvarvarande propositioner och vissa motioner i klump.

Uppdaterade och nya kapitel om hälsa och sjukvård samt förlossning (P5 och P6) antogs. Så också (M62, M64, M65) kopplat till detta. En feministisk politik för den europeiska unionen (P21) och tillägg till ”En aktiv jämställdhetspolitik i EU” (P22) antogs. Ett uppdaterat kapitel om samhällsbyggnad och bostadspolitik (P12) antogs tillsammans med (M108-110, M114-116). Proposition 16 om djurpolitik och Proposition 20 om internationella samarbeten hann också bifallas tillsammans med motioner (M158, M199, M200).

Därefter blev det beslut om att lämna kvarvarande motioner till den nyvalda styrelsen för behandling och redovisning i lämplig form. Och en ny valberedning valdes enligt valberedningskommitténs förslag.

TACK KONGRESSEN!

Del ett – tredje kongressdagen

Del ett – andra kongressdagen

Del två – tredje kongressdagen

Del tre – tredje kongressdagen

Del fyra – tredje kongressdagen

Del fem – tredje kongressdagen