Säkra flyktvägar, humanitära visum och mer personal till Migrationsverket

12 november 2015

De extra resurser som läggs på signalpolitiken mot flyktingar skulle kunna läggas på att förbättra mottagandet så att människor snabbt blir delaktiga i samhället.

Meriam

MÄNNISKOR FLYR FRÅN SYRIEN, INTE FRÅN SVERIGE
Det är inte vår säkerhet som står på spel. Människor flyr från Syrien, inte från Sverige.

Regeringen orsakar nu ännu mer oro och stress för människor som i en redan pressad situation ska fatta livsavgörande beslut, på väg till eller genom Sverige.

Meriam Chatty, Migrationspolitisk talesperson

 

Svärd

KREATIVITETEN SKA FLÖDA NU – INTE GRÄNSPOLISER
Idag torsdag införde regeringen plötsligt tillfälliga gränskontroller. Genast började partierna i Danmark tala om att de tvingas följa efter, och inom några timmar så kommer fler grannländer överväga detsamma. Så fungerar den nationalistiska kapprustningen i EU. Dominobrickorna faller, en efter en. Till slut har vi ett EU bestående av extremnationalist-stater där alla anklagar och riktar misstänksamhet mot varandra. Och de miljontals flyktingarna? De kommer successivt trängas tillbaka mot Syrien och fastna i gigantiska inhumana flyktingläger.

Men de extra resurser som läggs på signalpolitiken mot flyktingar skulle kunna läggas på att förbättra mottagandet så att människor snabbt blir delaktiga i samhället. Det enda rimliga att göra när vår omvärld ser ut som den gör är att visa att en helt annan väg är möjlig, och är den väg som leder framåt. Visa hur vi ska arbeta tillsammans med nyanlända människor för att bygga landet. Investera i alla de människor som varje statsminister fram tills nu har ropat efter att landet behöver. Det är nu vi har chansen att kunna erbjuda rekordmånga människor som flyr en fristad, och investera i en vital och hållbar framtid med alla de nya kompetenser som vi behöver för att utvecklas. Det är kreativiteten och investeringarna som ska flöda nu – inte gränspoliser och vapen.

Veronica Svärd, Säkerhetspolitisk talesperson

 

 

Gränskontroll

HÅLL SVERIGES GRÄNSER ÖPPNA!
Det är en tragisk utveckling vi ser i och med inrättandet av kontroller vid Sveriges gränser. Signalen är repression i stället för respekt.

Alternativet är säkra flyktvägar, humanitära visum och mer personal till Migrationsverket! Om Sverige öppnade ambassader/beskickningar för asylsökande skulle det underlätta Migrationsverkets arbete betydligt och människor skulle inte behöva riskera sina liv i flykt från krig. Håll Sveriges gränser öppna!

Gudrun Schyman, Partiledare