Säg ja till human asylpolitik!

5 april 2016

I dag röstar regeringen internt om att inskränka asylrätten.

Feministiskt initiativ uppmanar ledamöter i Socialdemokraternas och Miljöpartiets riksdagsgrupper att lyssna på den massiva kritik som remissinstanserna gett och att rösta nej till tillfälliga uppehållstillstånd,  nej till familjesplittring och nej till transportörsansvar.

Feministiskt initiativ vill framhålla att det är skyddsbehovet som ska vägleda svensk asylpolitik –  inte någonting annat. Vi uppmanar er som ledamöter att säga nej till migrationspolitiska förslag som inskränker asylrätten och som strider mot barnkonventionen.

Än är det inte för sent!

Ja

Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ