Sara Malm, Miljö- och klimatpolitisk talesperson för Fi 2020-2021

Mat är en mänsklig rättighet och inte en handelsvara för storföretag

16 oktober 2020

Idag är “World Food Day”, som i Sverige kallas för “Världshungerdagen”. Men frågan om mat är större än frågan om hunger. Världens mat berör allt från hunger till folk- och planethälsa, och bör ses som en fråga om trygghet.

Att öka den biologiska mångfalden genom hur vi odlar vår mat är centralt för människans existens och välmående. Många organisationer larmar nu om att mångfalden av liv på jorden dör i en takt vi aldrig tidigare sett. Detta är en trend vi måste vända och maten är en stor del av svaret.

Men hur ska vi göra? De system som ligger bakom maten vi handlar i affären är svåra att greppa. Hur ska vi förhålla oss till maten i butik som kommer från andra länder? Vad ska vi äta och hur kan politiken påverka?

Det globala jordbruket är idag den största markanvändaren på planeten. Samtidigt är markanvändning i hjärtat av miljö- och klimatkrisen. Förlusten av biologisk mångfald kopplar mycket starkt till förändrad, och allt intensivare, markanvändning. Exempel på förändrad markanvändning är avskogning av Amazonas för att utöka mark för produktion av djur, sockerrör och soja. Detta innebär förlust av de ekosystem som skogen är. Exempel på intensivare markanvändning är mer giftiga bekämpningsmedel och mer monotona odlingslandskap. När stora ytor används för att odla exempelvis soja till djurfoder minskar den naturliga motståndskraften mot sjukdomar och extremväder.

Fi menar att mat är en mänsklig rättighet och inte en handelsvara för storföretag. När ekonomisk vinst driver matproduktionen är det människors, djurs och planetens hälsa vi betalar med. Fi vill istället se politik som stärker och bygger upp de matsystem som är klimatsmarta, näringstäta och bygger upp biologisk mångfald. Genom mer närproducerad mat finns större möjlighet att kunna greppa systemen och förstärka småskaliga jordbruk med blandad matproduktion. Närmare matproduktion innebär även en möjlighet att fördjupa demokratin, då producent och konsument kommer närmare varandra. Det finns större möjlighet till kooperationer där medlemmarna själva driver det matsystem som de är beroende av.

Närproducerad mat innebär även en säkrare tillgång till mat. Visste du att Sverige idag bara är självförsörjande på morötter, socker och spannmål? Ska vi fortsätta investera i matsystem som gör oss beroende av import för att tillgodose människors mest basala behov, eller ska vi investera i trygghet och hållbarhet? Fi vill se politiska beslut som säkerställer att mat finns på bordet även i krisläge, och som tar hänsyn till långsiktig hållbarhet. Vi vill att odlingen av grönsaker främjas och att den lokala matproduktionen ökar.

Eftersom industriell produktion av djur, särskilt kor, driver på monotont storskaligt jordbruk av djurfoder är detta inte hållbart. I stor utsträckning är djurproduktionen en del av den globala mathandel som även driver avskogning i Amazonas. Produktionen av kor har i relation till övrig matproduktion också väldigt stora utsläpp av växthusgaser som gör det ohållbart även ur klimatsynpunkt. Ur miljö- och klimatsynpunkt, såväl som av hänsyn till djuren, behöver vår närproducerade mat bygga på vegetabilier som grund. Istället för industriell djurproduktion kan gräsbetande djur ges utrymme till större ytor att beta på, vilket ökar den biologiska mångfalden i landet.

Kort och gott. Ät mer grönt och mindre kött. Stötta din lokala bonde och ät närproducerat. Rösta rosa för en grönare värld.

Sara Malm, miljö- och klimatpolitisk talesperson (Fi)
Rasmus Klockljung, djurpolitisk talesperson (Fi)

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik