Luis Lineo, Säkerhetspolitisk talesperson och partistyrelseledamot

Vi måste satsa på mänsklig säkerhet

3 september 2019

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna har kommit överens om att öka anslaget till försvaret med mer än 50 % fram till år 2025. Det innebär att försvarsbudgeten ökar från cirka 54 miljarder per år till 84 miljarder per år. Det är mer än vad som läggs på vårt studiestöd, pensioner och miljö- och naturvård tillsammans! Samtidigt går i princip inga pengar till förebyggandet av våld och konflikter.

Feministiskt initiativ kan inte annat än beklaga att så mycket resurser läggs på att rusta upp istället för att satsa på fred och att förebygga våld och konflikter, något som kostar både pengar och mänskligt lidanden både här hemma och internationellt. Att den nuvarande så kallade ”feministiska” regeringen vill satsa miljarder på fler soldater, flygplan och missiler istället för att bekämpa våldet på gatan, mäns våld mot kvinnor och internationella konflikter är ganska talande.

Att lägga Sveriges pengar på ett invasionsförsvar som eventuellt kan behövas vid ett eventuellt militärt angrepp menar vi är slöseri. Feministiskt initiativ vill istället se dessa miljarder i satsningar på skola, vård och omsorg samt för att minska den ökande segregationen i vårt samhälle. Inte minst behövs pengarna till den klimatomställning som vi måste göra nu, annars har vi ingen framtid att tala om.

Tyvärr är den nya försvarsbudgeten bara ett av flera beslut som den nuvarande regeringen fattat på kort tid som går emot att skapa fred och säkerhet i Sverige och i världen. Exempelvis har de även valt att inte skriva under och ratificera FN:s avtal som förbjuder kärnvapen samt att inte stoppa vår vapenexport till diktaturer och krigförande länder även efter att bevis framkommit om att svenska vapen används i Jemenkonflikten. Sverige kan bättre än så här.

Vi måste satsa på mänsklig säkerhet, på att skydda människor från reella hot och våld här och nu. Vi behöver omrusta från militärt till civilt försvar. Vi behöver lägga pengar på att öka skyddet för våldsutsatta, motverka tillgången till skjutvapen, höja krisberedskapen i landet samt förebygga uppkomsten av krig och konflikter. Först då kan vi få en feministisk freds- och säkerhetspolitik värd namnet.

Luis Lineo,
Säkerhetspolitisk talesperson

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik