Gunno Gunnmo, Rätts- och kriminalpolitisk talesperson

Vi måste göra upp med den nationalistiska Sverigebilden om vi ska nå progressiva förändringar

15 juli 2018

Det finns någonting som står i vägen för den progressiva förändring som så många av oss vill se, oavsett om det handlar om jämställdhet, jämlikhet, miljö eller fred. Något som gör oss begränsade och ensidiga i vår blick på världen. Som riskerar att stå i vägen för att nya visioner och nödvändiga förslag kan förverkligas.

Den nationella självbilden.

Ett fenomen som förekommer över hela världen, och Sverige är inget undantag. Kanske är det till och med så att den svenska självbilden är särskilt problematisk, eftersom den ofta är  både självgod, provinsiell och på något sätt alltid oskyldig. I en tid då nationalistiska stämningar dominerar den mediala och politiska diskussionen blir effekten dubbel – felet ligger alltid hos “dom andra”.

Oavsett om “Sverigebilden” upprätthålls genom statens varumärkesarbete eller ifrågasätts som falsk av så kallade Sverigevänner. Självbilden blir till ett mäktigt verktyg för både grupper med makt, och för de delar av befolkningen som passar in i den tänkta normen, som tillhör det nationella “vi:et”.

Så vad är problemet? Låt oss pröva den svenska självbilden på jämställdhetens arena.

“Sverige är ett jämställt land”. I Sverige dödas tretton kvinnor av män i nära relationer varje år. I Sverige sker hundra våldtäkter varje dag. Här vittnar tusen och åter tusen kvinnor om övergrepp, trakasserier och diskriminering i både arbetsliv och privatliv. Kvinnor tjänar 80% av männen i lön, tar mest ansvar för barn, släktingar och obetalt hemarbete. Här utsätts unga människor för patriarkalt våld och förtryck i namn av heder.

Här har kvinnokodade yrken lägre status, lägre lön, mer osäkra villkor och högre sjukskrivningstal än andra områden. Män är å andra sidan oftare ensamma, hamnar oftare i beroendeproblematik, tar sina liv i större utsträckning, har mindre kontakt med sina barn, är utsatta för våld och en destruktiv maskulinitet. Jämställt?

Poängen är nu inte att klaga på allt i Sverige, eller att bortse från att många saker är mycket svårare i andra delar av världen. Det är en uppmaning till en politisk diskussion där det inte ska vara givet att Sverige likställs med “det goda”, där nationalism inte behöver utgöra ramen för hur vi tänker. Bristande självinsikt står i vägen för ödmjukhet, respekt och utveckling.

Feministiskt initiativ har förslag som syftar till att bryta den patriarkala maktordningen i alla dess former och uttryck: från arbetsmarknadsreformer för jämställda löner, villkor och inflytande, till hemmets politik med lika ansvar för barn och relationer. Vi vill reformera det pensionssystem som producerar fattigpensionärer, de flesta kvinnor och personer med utländsk bakgrund, på löpande band.

Vi stödjer #metoo-uppropens krav och tar krafttag när det gäller mäns våld mot kvinnor, trakasserier och diskriminering på grund av kön, sexualitet och könsuttryck. Vi föreslår en specialenhet hos Polismyndigheten för att effektivt skydda unga från barn- eller tvångsäktenskap. Vi ser hur patriarkal makt samspelar med rasism, klass och funktion, liksom hur vissa kvinnors frihet byggs på andra kvinnors förtryck. Vi ser hur nykoloniala och odemokratiska handelsavtal slår hårdast mot kvinnor och barn i låginkomstländer.

Feministiskt initiativ vågar tala klarspråk om Sveriges tillkortakommanden och dubbelmoral, och har förslag för att komma tillrätta med dessa orimliga och orättvisa förhållanden. Vågar du rösta på ett parti som pekar på det obekväma utan att skylla på någon annan?

Gita Nabavi

Cherry Batrapo

Luis Lineo

Lotten Sunna

Farida Al-Abani

Gunno Gunnmo

Publicerad i Dalademokraten 2018-06-05, https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/debatt/debatt-fi-vi-maste-gora-upp-med-den-nationalistiska-sverigebilden-om-vi-ska-na-progressiva-forandringar

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik