Denise Cresso, Funktionsrättspolitisk talesperson

Vi kan aldrig acceptera LSS-utredningens förslag

11 januari 2019

Förslagen som presenteras i LSS-utredningen innebär att nedmonteringen av LSS fortsätter och att personlig assistans skjuts helt i sank.

Ledsagning som egen insats försvinner och barn under 16 år ska inte ha rätt till personlig assistans. Utöver grund – läggande behov ska personer kunna ansöka om ytterligare 15 timmars assistans om de anser att de har mer behov per vecka. Resultatet blir en återgång till institutionssamhället, något som skulle vara katastrofalt.

Feministiskt initiativ vill se ett stärkt stöd för LSS så som lagen var tänkt. Dagens utredare har helt tappat bort historien. Anledningen till att LS:s skapades var att trots att möjligheten att ge det stöd som finns i LS:s fanns redan i Socialtjänstlagen, gav inte kommunerna de insatserna. Därför skapades en rättighetslag: LSS. Den gav människor med normbrytande funktionalitet rätt till goda levnadsvillkor. Dagens utredningsförslag tvingar människor med normbrytande funktionalitet, att nöja sig med så kallade ”skäliga levnadsvillkor” det vill säga: lägsta nivå. Långt ifrån ett liv som alla andra.

Vad får utredaren att tro att kommunerna skulle göra annorlunda idag?!

Feministiskt initiativ vill ha ett stöd, som staten ansvarar för och som inte gör skillnad mellan människor för att de bor i olika kommuner.

Kärnan i LSS, självbestämmandet skärs bort och sammantaget tas LSS- användare ifrån möjligheten att vara delaktiga samhällsmedborgare

Detta står i strid med både grundintentionen med LSS: att människor med normbrytande funktionalitet ska kunna leva som andra, och står helt i strid med funktionsrättskonventionen något som först som sist handlar om mänskliga rättigheter.

Feministiskt initiativs krav på att funktionsrättskonventionen ska bli lag syns idag vara den enda framkomliga vägen för att skydda människors mänskliga rättigheter så att dessa även gäller människor med normbrytande funktionalitet.

Det är dags att inte enbart rädda LSS utan att också utveckla den.

Denise Cresso, funktionsrättspolitisk talesperson Feministiskt initiativ

Gita Nabavi, partiledare Feministiskt initiativ

Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ

Lotten Sunna, socialpolitisk talesperson

Susan Lövgren för medlemsgruppen FI-Funktionalitet

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik