Sara Malm, Miljö- och klimatpolitisk talesperson för Fi 2020-2021

Vi har inte råd att vänta

6 november 2020

Idag är det “Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter”.

I krig är det lätt att glömma bort att naturen lider. En av de tragiska konsekvenserna av krig är miljöförstörelse som lämnas i dess skugga.

Sedan slutet på 60-talet har forskare avslöjat globala miljökriser. Världens vaknade inför miljökriser kom samtidigt som det avslöjades att USA använde kemiska stridsmedel i kriget mot Vietnam. Giftet Agent Orange användes för att avlöva hela skogar i jakten på fienden. Med detta kom även begreppet “ekocid”. Det vill säga miljömord eller förstörelsen av livsmiljöer som skyddar och upprätthåller livsviktiga ekosystem.

I slutet på 90-talet klubbades den internationella Romstadgan för mänsklighetens mest allvarliga brott. Ekocid blev då olagligt och kan sedan dess ställas inför rätta i internationella brottmålsdomstolen (ICC). Det vill säga. Ekocid som begås i krigstid. I fredstid finns ingen liknande lagstiftning.

F! arbetar aktivt för en värld utan våld. Krig är som våld oerhört tydligt och synligt. Kampen om makt och kontroll går från krigslystna egon, genom soldaters vapen och drabbar livsmiljöer av ekosystem såväl som individer. Men våld uttrycks även i fredstider. Våld visar sig genom storföretag och makthavare som eldar upp skogar för odlingsmark i syfte att skapa ekonomisk vinst och nya maktpositioner inom frihandelsavtal. Det visar sig genom norska staten som vill borra efter mer olja i Arktis trots att fossila bränslen eldar på klimatkrisen. En kris som redan idag gör att planet, ekosystem och individer lider och dör. Globalt idag råder en kapplöpning om ekonomisk tillväxt som leder till våld på både människor och naturens livsmiljöer.

Det räcker inte med en lagstiftning som enbart gäller för miljömord i krigstid. Ekocid drabbar naturens livsmiljöer i fred såväl som i krig. Vi har inte råd att vänta när vi håller på att eliminera livsvillkoren på planeten för människor, djur och växter. F! uppmanar den svenska regering att driva att ekocid tas upp som en ny brottskategori inför Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Här har Sverige ett ansvar för att utveckla internationell rätt.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik