,

Vi driver rättighetspolitik

1 augusti 2018

Det är problematiskt att politiker med makt, som är en del av en privilegierad vithetsnorm, talar om problemen i de socioekonomiskt utsatta förorterna utan att förstå att de flesta som bor i dessa områden är människor som rasifieras.

Det är inte första gången F! beskylls för att bedriva identitetspolitk, ett begrepp som kommit att bli ett skällsord liberala företrädare använder för att avfärda strukturella orsaker bakom olika samhällsförtryck och en intersektionell analys. Den här gången är det kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson (S), som skriver att vi måste göra upp med identitetspolitiken i arbetet mot segregationen i de utsatta områdena. Hon kritiserar den identitetspolitiska agendan som hon menar görs strukturell och vänder sig mot att olika grupper i samhället behandlas utifrån en under- och överordning.

Det är tydligt att S i Göteborg inte bara saknar utan totalt avfärdar en intersektionell analys

Socialdemokraterna har under lång tid fört en politik i Göteborg som har bidragit till att de sociala klyftorna ökat i en raketfart. Enligt den senaste jämlikhetsrapporten i Göteborg 2017 har de missgynnade grupperna i socioekonomiskt utsatta områden aldrig haft sämre levnadsvillkor än i dag.

Vi i Feministiskt initiativ väljer att använda oss av begreppet människorättspolitik då vi inte bygger identiteter utan lyfter missgynnade grupper och stöttar dem i deras identitetspolitiska arbete. Vi tror inte att Socialdemokraterna invänder mot Martin Luther King eller Mandelas identitetspolitiska arbete för svartas mänskliga rättigheter. Inte heller tror vi att de invänder mot HBTQ-rörelsens kamp eller intresseorganisationer som arbetar för att exempelvis lyfta barn, ungdomar och vuxna som lever med en funktionsnedsättning. Således måste också klasskampen och kategoriseringen av den ses som en dimension av ett identitetspolitiskt arbete.

Avfärdar en intersektionell analys

Det är tydligt att Socialdemokraterna i Göteborg inte bara saknar utan totalt avfärdar en intersektionell analys där de förstår innebörden av att olika maktstrukturer i samhället samverkar så som klass, kön eller hudfärg. Det är ytterligare problematiskt att politiker med makt, som är en del av en privilegierad vithetsnorm, talar om problemen i de socioekonomiskt utsatta förorterna utan att samtidigt förstå att de flesta som bor i dessa områden är människor som rasifieras. De diskrimineras inte endast utifrån sin klasstillhörighet utan även på bostads- och arbetsmarknaden för sin icke-vita hudfärg, vilket bidrar till att cementera och förstärka klassklyftorna ytterligare. Arbetet mot den ökade segregationen i Göteborgs stad kan således aldrig bli framgångsrikt utan ett aktivt arbete mot den strukturella rasismen och andra förtryckande eller marginaliserande maktstrukturer som många människor drabbas av och som genomsyrar vårt samhälle.

Teysir Subhi, riksdagskandidat och kommunkandidat

Stina Svensson, gruppledare F! Göteborg

Martin Jordö, ekonomisk-politisk talesperson

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik