Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Vi beklagar att Sverige i FN röstade emot Deklarationen för rättigheter för småskaliga jordbrukare och lantarbetare

27 november 2018

Nyligen röstade FN:s generalförsamlings tredje kommitté ja till Deklarationen för rättigheter för småskaliga jordbrukare och lantarbetare. Sverige röstade emot och Feministiskt initiativ vill att regeringen förklarar varför.

Deklarationen för rättigheter för småskaliga jordbrukare och lantarbetare fick stort stöd, men inte av Sverige

Deklarationen erkänner mänskliga rättigheter för världens småbrukare och andra lantarbetare. Resultatet av röstningen var 119 röster för, 49 nedlagda röster och endast 7 röster emot. Länderna som röstade emot var USA, Australien, UK, Nya Zeeland, Israel och Ungern. Ett sjunde land gick med i gruppen av länder som röstade emot: Sverige.

Det är förvånansvärt att en regering som kallar sig för feministisk röstade tillsammans med länder kända för sin koloniala handlingar och för stödet till ockupationsmakten Israel mot en deklaration som erkänner mänskliga rättigheter för världens småbrukare och andra lantarbetare.

Deklarationen verkar emot diskriminering och främjar klimat och miljö

Deklarationen är en stor framgång för alla småbrukarorganisationer, småskaliga fiskare, ursprungsbefolkningar och lantarbetare med flera som har kämpat tillsammans. Det startade redan 2008 när La Via Campesina presenterade sin deklaration om böndernas rättigheter. 2012 presenterade den rådgivande kommittén inom FN:s råd för mänskliga rättigheter en rapport om småbrukares rättigheter och andra som arbetar på landsbygden. Under hela processen hördes bondeorganisationerna.

Rapport bekräftade att småbrukare är utsatta för omfattande diskriminering. FIAN som är en internationell människorättsorganisation som arbetar för rätten att försörja sig har uttalat att ”trots att 70 % av maten vi äter kommer från små till mellanstora jordbruk är det de som lever och arbetar på landsbygden som är värst drabbade av hunger globalt.”

De rättigheter som erkänns i 28 artiklar har att göra med bland annat småbrukares rättigheter, klimatförhållandena och miljön. Dessutom uppmuntrar deklarationen också till ”bevarande och förbättring av biologisk mångfald, som utgör grunden för mat och jordbruksproduktion över hela världen”. FN:s råd för mänskliga rättigheter ”betonar vikten av hur ett internationellt instrument på FN-nivå sannolikt kan stödja jordbrukare och lantarbetare, i synnerhet kvinnor och barn”.

Feministiskt initiativ vill ha en förklaring av regeringen

Den svenska regeringen måste ge en förklaring, inte bara till svenska folket utan till alla människor, även utanför vårt land, om varför Sverige röstade mot denna deklaration. Den skyddar de mänskliga rättigheterna för småskaliga jordbrukare och lantarbetare och kommer att vara ett viktigt verktyg för att söka rättvisa och gynnsamma politiska åtgärder gällande mat, jordbruk, frön och mark.

Läs om vår jordbrukspolitik från sidan 100 i partiprogrammet.

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik