Sara Malm, Miljö- och klimatpolitisk talesperson för Fi 2020-2021

Vi är Sveriges mest klimatradikala parti

6 oktober 2021

Feministiskt initiativ välkomnar att fler agerar i klimatfrågan och ser att vi befinner oss i en mycket allvarlig situation, där flera av de nio planetära gränserna är överskridna.

Vi håller med Klimatalliansen om att de styrande politikerna inte tar krisen på tillräckligt stort allvar och att detta behöver förändras. Liksom Klimatalliansen menar vi att klimatfrågan är en fråga om mänsklighetens överlevnad och att läget är akut. Mer samarbeten och samverkan måste ske och samhällets alla delar behöver ställa om.

Samtidigt behöver vi vara tydliga med HUR vi vill ställa om – det är här ideologin blir synlig. Liksom Klimatalliansen står Fi för en klimaträttvis samhällsomställning. I vår politik utgår vi från intersektionell och dekolonial feminism, vilket betyder en mycket stark politik för klimaträttvisa. Klimatalliansens krav är bra, särskilt i förhållande till den politik riksdagspartierna idag driver, men enligt oss måste vi bli ännu mer radikala för att leva upp till klimaträttvisa.

Fi kräver snabbare utsläppsminskningar och verkar för att Sverige minskar sina växthusgasutsläpp till nära noll år 2030, istället för 2035-2040 som Klimatalliansen föreslår. Vi anser att alla människor på jorden ska ha rätt till samma utsläppsutrymme och att alla har samma rätt att slippa drabbas av klimatförändringarnas effekter. Sveriges klimatpåverkan behöver därför minska snabbt för att ge utrymme för större koldioxidbudget till länder som historiskt har släppt ut mycket mindre.

För att nå klimaträttvisa måste vi minska vår konsumtion och Fi ifrågasätter därför starkt BNP-tillväxt som ett mått för utveckling. Vi hoppas att fler snart kan se detta, så även Klimatalliansen. Vidare är alliansens förslag fulla av den typ av ekomoderna lösningar som försöker lösa klimatkrisen – men förvärrar miljökrisen. Exempelvis innebär en utökad elektrifiering fler gruvor och vindkraftverk, inte i Stockholms innerstad men väl i Norrlands inland som redan är hårt påverkat av bland annat det industriella skogsbruket. En klimaträttvis politik tar hänsyn även till livskvalitén i lokalsamhällen och i glesbygd. Fi ser inte elektrifiering som räddningen utan ser behovet av minskad användning av el i flera delar av samhället.

En klimatallians som samlar oliktänkande har många fördelar, men vi är övertygande om att dagens styrande kapitalistiska ideologi och koloniala syn aldrig kommer vara förenlig med den klimaträttvisa vi behöver.

Feministiskt initiativ välkomnar Klimatalliansens uttalade önskemål om klimaträttvisa och att civilsamhället trycker på den tröga partipolitiken. Vi välkomnar även alla som vill engagera sig för en annan politik. Vill du arbeta partipolitiskt och konkret för en klimaträttvisa som bygger på intersektionell och dekolonial feminism? Välkommen till oss, Sveriges mest klimatradikala parti!

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik