,

Vi är ett välfärdsparti och det är där vi lägger krutet

13 augusti 2018

Niklas Ekdal på EFN ( Ekonomi- och FinansNyheterna) intervjuar mig om hur Feministiskt inititativ vill styra Sverige ekonomiskt. Intevjun som genomfördes i slutet av 2017 svarar tydligt på vad vår politik vill verka för.

Om du skulle bli finansminister, vad vore den viktigaste prioriteringen?

Det är inte statsministerposten som är det viktiga. Att satsa på välfärden är det vi måste göra, det är viktigt. Sverige gick igenom ett totalt systemskifte ekonomiskt under regeringen Reinfeldt. Under de massiva skattesänkningarna har det offentliga krupit tillbaka och vi har en kris på många områden i offentlig sektor; vård, skola, omsorg, socialtjänst och polis. Vi måste återställa anslag och vi måste satsa på ny politik så att dessa verksamheter ska kunna utföra sina uppdrag.

Att satsa på välfärden, det är det vi måste göra.

Om Feministiskt initiativ har extra medel att satsa prioriterar vi dessa områden:

  1. Miljön måste ha pengar.
  2. Vi måste återställa asylrätten.
  3. Vi behöver dra ner på militärt försvar till förmån för mänsklig säkerhet på andra sätt.
  4. Infrastruktur i form av kollektivtrafik och tågsatsningar ingår i vår politik.
  5. Men framförallt – välfärd behöver mycket pengar. Alltså stora satsningar på kommuner, landsting och myndigheter.

Om du vill att vi ska göra något för att förändra efter #meetoo

Det räcker inte att ta avstånd, visa avsky eller förvåning inför #meetoo. Vad vi behöver är konkreta förslag och vi har förslagen för att förändra strukturer som orsakar förtryck.

 

Inslaget publicerades på EFN den 19 december 2017. https://www.efn.se/nyhetsrummet/ekonomikollen-feministiskt-initiativ/#

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik