Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Världens fattiga största förlorare i vårbudgeten

24 april 2022

Att avsätta biståndsmedel till nationella utgifter för flyktingmottagande är djupt omoraliskt

Regeringen har nyligen lagt fram sin budget och där en av posterna chockerade. I förslaget står att det ska tas 9,2 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att täcka kostnaderna för att ta emot flyktingar från Ukraina.

 

Med råge tas nu mer pengar ur den svenska biståndsbudgeten till mottagandeverksamhet i Sverige än det sammanlagda biståndet till de TIO största samarbetsländerna i svensk bistånd (påpekar CONCORDE i ett uttalande). Budgeten gör alltså Sverige till största mottagarland av vårt eget bistånd.

 

Feministiskt initiativ menar att biståndet, eller utvecklingssamarbetet, måste riktas mer till global rättvisa och leda till mänsklig säkerhet, nedrustning och minskade klyftor mellan nord och syd. ”Bistånd på mottagarens villkor” och multilateralism (när flera länder samarbetar inom ett givet område – exempelvis FN) borde vara ledande principer. Att avsätta biståndsmedel till nationella utgifter för flyktingmottagande är djupt omoraliskt. Det är en fläck i svensk biståndshistoria på liknande sätt som svensk vapenexport är ett nederlag i den så kallade feministiska utrikespolitiken.

 

I tider av kris, som miljökrisen, pandemin och krig, är det särskilt viktigt att komma ihåg vikten av geopolitik och den världens koloniala arv. Det kommer larmrapporter om ökande klyftor i världen, hur våldet mot kvinnor ökar och hur demokratin och mänskliga rättigheter försvagas i flera länder. Här behövs våra resurser.

 

Feministiskt initiativ stödjer kraven som ställs av flera civilsamhällesorganisationer som menar att pengar till internationellt samarbete ska gå till låginkomstländer och inte fördelas utifrån kortsiktiga säkerhetspolitiska och migrationspolitiska intressen. Det är viktigt att ge stöd och visa solidaritet över gränser med folkrörelser, kvinnoorganisationer, civilsamhället och människorättsaktivister runt om i världen. Genom solidaritetssamarbete vill vi ge vårt stöd till det globala arbete som stärker demokratin och bekämpar kolonialismen. Det är ett sätt att komma till roten av problemet och på riktigt utmana dagens världsordning där globala nord utnyttjar det globala syd.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik