Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Våldtäktsoffer behöver stödet de förtjänar

3 april 2019

Idag presenterade Amnesty International Sverige en rapport om hur myndigheter i de nordiska länderna hanterar våldtäktsfall. Slutsatsen är mycket tydlig: Sveriges myndigheter har mycket kvar att göra för att förbättra förutsättningarna för att utredningar ska leda till fällande dom.

Rapporten visar att en tredjedel av unga kvinnor i Sverige utsattes för ett sexualbrott 2017 och att 93 % av alla våldtäktsfall inte lett till rättegång.

Det är en skam att utredningar av våldtäkter inte prioriteras mer än så. De flesta offer har heller inte fått stödet samhället bör ge i form av traumabearbetning, upprättelse och rättvisa. Det är speciellt allvarligt med tanke på att våldtäkt är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en kan inte på något sätt bagatellisera och normalisera ett så grovt brott.

Feministiskt initiativ stödjer till fullo de punkter som Amnestys rapport listar för att hantera det akuta problemet: prioritering av våldtäktsutredningar, snabbare svar för DNA-prov, stöd till de utsatta och bättre förebyggande åtgärder. Feministiskt initiativ vill avsätta 20 miljoner kronor per år vardera till Åklagarmyndigheten och Domstolsverket i Sverige för att kvalitetsutveckla och effektivisera rättsprocessen i sexualbrottsmål. Alla ska våga anmäla. Vi måste göra det lättare och tryggare att göra det och myndigheterna måste leverera.

En feministisk politik innebär ett krafttag mot våldet. Inför det stundande EU-valet går Feministiskt initiativ bland annat till val på att EU ska driva på medlemsstaterna att införa samtyckeslag enligt svensk modell samt att EU ska omfördela i sin budget så att det våldsförebyggande arbetet och bekämpning av våld mot utsatta grupper prioriteras.

 

Jaime Gomez, kandidat i EU-valet och Utrikespolitisk talesperson för Feministiskt initiativ
Luis Lineo, Säkerhetspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik