Lotten Sunna, Riksdagskandidat för Fi 2018

Vad är essensen, Åkesson?

17 augusti 2018

Jimme Åkesson pratade i Ekots partiledarintervju om "essens". En svensk essens och att kvinnor och män har olika essens som skiljer oss åt.

Ur SD:s partiprogram:
”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen. Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få.”

Så skiljer Sverigedemokraterna på olika grupper. Svenskar och icke-svenskar. Kvinnor och män. På så sätt rättfärdigas rasism och sexism. Och på så sätt rättfärdigar han att ställa grupper mot varandra, förklarar ojämställdhet och ojämlikhet och förklarar varför alla grupper inte har samma rättigheter. Lyssnar en vidare på Åkesson så är det tydligt vilken essens det är som räknas och vilka som ska kontrolleras:

  • SD vill inskränka den fria aborträtten till vecka 12 istället för vecka 18.
  • SD vill ge vårdpersonal rätt att vägra genomföra ingrepp som exemplevis abort, genom att införa så kallad samvetsfrihet.
  • SD vill förbjuda ensamstående kvinnor insemination och adoption.
  • SD vill förbjuda dem i samkönade relationer insemination och adoption.
  • SD vill skrota de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen vilket med vår redan ojämställda lönesättning leder till att kvinnor blir hemma längre med barnen och ger den som är hemma längst, kvinnor i majoritet, sämre karriärmöjligheter och sämre löneutveckling.
  • SD vill förbjuda genusarbete i skolan.
  • SD vill förbjuda vissa typer av klädesplagg avsedda för kvinnor. För en del kvinnor leder det i stället i högre utsträckning till att de tillbringar mer tid i hemmet. Det i sin tur leder till minskad integrering i samhället och sämre möjligheter att delta i yrkes- och samhällsliv.
  • SD vill förhindra kvotering av kvinnor till exempelvis styrelser för börsnoterade bolag.
  • SD vill försvåra för transpersoner att få den vård de har rätt till.

Han är också tydlig med vilken fråga som är högst prioriterad. Invandringsfrågan. Och att det är det som kommer att vara avgörande för vilka SD kommer att stötta. Mest tror han på en M-regering stödd av SD, för C och L står de alldeles för långt ifrån i bland annat migrationspolitik.

Det är står klart att vi är SDs tydligaste motpol i alla dessa frågor. I Feministiskt initiativ gör vi inte skillnad. Vi står för allas mänskliga rättigheter. Hela vägen.

#klartvikan

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik