Annika Nylén, Utbildningspolitisk talesperson

Utbildningspolitiken efter #metoo finns hos Fi

23 november 2018

I samband med #metoo startade också #tystiklassen , #räckupphanden, #akademiuppropet och #ickegodkänt. Under dessa upprop vittnade tusentals flickor och kvinnor om sexuella trakasserier, tystnadskultur och övergrepp inom utbildningens värld.

Fi har utbildningspolitiken för trygga skolor – fria från våld och övergrepp

De flesta som bor i Sverige går eller har gått i skolan och gymnasiet. Förskolan är ofta en stor del av barns uppväxt, medan högskolan, universitet eller annan vuxenutbildning en viktig del av livet för många.  Det är därför det är av största vikt att dessa institutioner är trygga och fria från våld och övergrepp för alla som vistas där. Utbildningsväsendet ska ha ett tydligt fokus på kunskapsutveckling i ett brett perspektiv och där ingår kunskap om våldets mekanismer och dess konsekvenser.

För att motarbeta destruktiva maskulinitetsnormer i samhället krävs kunskap och utbildning i alla skolformer från förskolan och framåt. Det som kan uppfattas som oskyldig lek, till exempel pojkar som ”leker” krig som de vuxna antingen blundar för eller skojar bort, skapar grunden till att leken blir godkänd av de vuxna, våldet normaliseras barnen och kan fortsätta när de blir äldre.

Fi har utbildningspolitiken för ökad kunskap och förebyggande åtgärder i skolan

Feministiskt initiativ vill se ökade satsningar på utbildning om sexuella trakasserier och normkritisk pedagogik för skolpersonal, vi vill dessutom se en förbättrad sexualundervisning som inkluderar kunskap om maktrelationer, samtycke, och kroppslig integritet samt arbete för att stärka ungas kunskaper om sina och andras mänskliga rättigheter.  Feministiskt initiativs politik går ut på att all utbildning ska innehålla ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, klass och HBTQ- och antirasistiskt perspektiv bland annat genom normkritisk pedagogik.

Samtidigt läggs grunden i förskola, grundskola och gymnasium. Förutan att förebygga och förhindra övergrepp och trakasserier i skolan är det en insats för att förändra normer och maktstrukturer i hela samhället som på sikt kan främja ett tryggare samhälle för alla.

Fokus måste därför flyttas från åtgärdande till förebyggande och främjande åtgärder.  Feministiskt initiativ har också politiken för detta.

Läs mer om vår utbildningspolitik bland Lisa Palms inlägg.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik