Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

USA och Ryssland lämnar INF-avtalet och vi borde som följd anstränga oss dubbelt för nedrustning

2 februari 2019

USA och Ryssland har meddelat att de lämnar INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) avtalet. Det var en överenskommelse som signerades 1987 mellan USA och Sovjetunionen om att avskaffa medel- och kortdistansrobotar.

Att USA och Ryssland lämnar INF-avtalet försämrar förutsättningar för nedrustningen

Att INF-avtalet inte gäller längre innebär att möjligheterna öppnas både för Ryssland och
USA att placera ut medeldistansrobotar i till exempel Europa. Detta leder till högre risk för ökad spänning och påverkar förutsättningar för nedrustning av bland annat kärnvapen.

Satsa mer på mänsklig säkerhet

Det är uppenbart att vi i olika delar av världen upplever en situation med spänningar av olika typ. Behovet av att nedrusta militärt och upprusta det civila samhället med verktyg som möjliggör icke-militära lösningar bör tillgodoses. Akuta problem som miljöförstöring, fattigdom, ojämn resursfördelning, förtryck, marginalisering, maktlöshet och ojämlikhet ska ha resurser istället för att rusta mititärt.

Feministiskt initiativ delar oron från fredsorganisationer, bland annat Läkare mot Kärnvapen när de ”ser stora risker när stater försvagar internationell rätt om nedrustning”.

Sverige bör bidra till nedrustning och avveckling av vapen

Militarism och våld skapar inte en långsiktig och hållbar fred utan bidrar istället till en våldskultur som är nära kopplad till synen på maskulinitet. Feministiskt initiativ anser att Sverige måste ta en mer aktiv roll i den globala avvecklingen av vapen och krigsmaterial. Därför bör Sverige signera FN:s nya konvention om kärnvapenförbud, som antogs den 7 juli 2017. Att nedrusta är en viktig förutsättning för fred.

Läs mer om vår syn på säkerhet.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik