Gubb Marit Stigson, Riksdagskandidat för Fi 2018

Uppropet för att stoppa kärnkraftsutbyggnaden och slutförvaret i Finland har stöd av Feministiskt initiativ

5 januari 2019

Feministiskt initiativ stödjer det upprop som samordnas av bland andra Kärnkraftsfritt Bottenviken Sverige, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen Sverige, Kvinnor mot Atomkraft Finland och Kvinnor för fred Finland, i syfte att stoppa den utbyggnad av kärnkraftverk och slutförvar för kärnavfall som planeras i Pyhäjoki och Onkalo i Finland.

Fi instämmer i organisationernas oro gällande projektets negativa påverkan på miljö, hälsa och säkerhet. Satsningar på kärnkraft är förlegat och riskerar att bromsa utvecklingen av förnybara, miljövänliga energikällor. Den planerade utbyggnaden i Finland är dessutom försenad och kostnaderna riskerar att bli betydligt högre än förväntat.

Feministiskt initiativ anser, i enlighet med de organisationer som startat detta upprop, att politiker i Finland bör stå upp för människor, djur, klimat och miljö och stoppa utbyggnaden av reaktorer och slutförvar i Finland. Vi uppmanar fler organisationer och politiska partier att underteckna uppropet för en kärnkraftsfri framtid.

För att underteckna uppropet, se exempelvis: http://folkkampanjen.se/?p=3514#more-3514 eller besök någon av de andra organisationernas hemsidor.

Gubb Marit Stigson, miljö- och klimatpolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

Mikael Gabrielsson, kassör, Feministiskt initiativ Värmland

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik