Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Turkiets militära aggression mot det syriska Kurdistan riskerar att skapa lidande hos befolkningen 

7 augusti 2019

Internationell media informerar om att Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan har annonserat en militärinsats i norra Syrien, öster om floden Eufrat, i ett område som kontrolleras av den kurdiska YPG-milisen. Återigen vill Turkiet, ett NATO-land, anfalla kurdiska styrkor som deltagit i kampen mot Daesh. 

Rapport efter rapport från olika människorättsorganisationer visar att Turkiet utövar statlig terror mot det kurdiska folket. Turkiets agerande i Syrien riskerar att göra en svår situation ännu mer komplex. Kriget har orsakat obeskrivligt lidande hos befolkningen. Att vara tyst, inför så allvarliga händelser mot den civila befolkningen, är att ta ställning för barbari.

Feministiskt initiativ fördömer i de starkaste ordalag de annonserade planerna för en  militäroffensiv från Turkiets sida mot den syriska Kurdistan.

Turkiet måste upphöra med sina hot om att använda militära angrepp mot det kurdiska folket. Vi förväntar oss att den svenska regeringen kommer att använda alla medel för att få Turkiet att börja respektera folkrätten som tvingar staterna att respektera den civila befolkningen. Den svenska regeringen borde också arbeta intensivt för att Turkiets annonserade planer om en militäroffensiv mot kurdiska städer stoppas omedelbart och att fredsförhandlingar mellan Turkiets regering och kurdiska organisationer återtas.

Turkiet måste upphöra sina angrepp mot det kurdiska folket. EU bör arbeta tillsammans med demokratiska krafter inom och utanför Turkiet med fokus på de mänskliga rättigheterna, demokrati och nedrustning.

Jaime Gomez,
Utrikespolitisk talesperson 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik