Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Trumps ”fredsplan” går emot internationell rätt

31 januari 2020

President Trump har presenterat sin så kallade ”fredsplan” för Israel- och Palestinakonflikten. Planen är dock allt annat än en fredshandling.

Istället ser vi ett desperat försök att hantera en komplex konflikt som utesluter en av parterna och bygger på erkännandet av olagliga bosättningar och annekteringar. I utbyte lovar Trump det palestinska folket investeringar på mångmiljardbelopp som om lösningen på Israels ockupation kan hanteras som en affärstransaktion.

Återigen har det palestinska och israeliska folken svikits. Det föder nytt våld och går emot Internationell rätt.

Planen, som är en ensidig handling, presenterades när Trump mötte riksrätten i senaten och när Benjamin Netanyahu står inför en rättegång för korruptionsanklagelser och nyval.

Trump ignorerar FN:s resolutioner som fördömer de illegala bosättningarna och fastslår palestiniernas rätt att återvända, något som Israel inte heller respekterar. Det har resulterat i att det idag finns cirka fem miljoner palestinier på flykt runt om i världen, de flesta lever sedan generationer tillbaka i flyktingläger.

Feministiskt initiativ beklagar djupt att USA:s regering ännu en gång inte lyssnar på en stor majoritet av FN:s stater om att följa internationell rätt. Vi uttrycker solidaritet med det palestinska folkets kamp och kommer fortsätta verka för att Israels ockupation av Palestina upphör, för att flyktingar ska få återvända hem och för att lokala kvinnorättsorganisationer alltid ska få delta i förhandlingar om Palestinas framtid och i uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle.

Det internationella samfundet och EU måste se till att en öppen fredsprocess sker och kräva att den israeliska ockupationen av Västbanken upphör. Till dess är det vår uppgift, de demokratiska krafterna, att fortsätta kräva och mobilisera för fred, internationell samverkan och rättigheter.

Jaime Gomez,
utrikespolitisk talesperson 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik