Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Trident juncture 18: Att rättfärdiga militarismen är att ta avstånd från freden

26 oktober 2018

Den 25 oktober startar ”Trident Juncture 18”, en av Natos största militärövningar. Den kommer att äga rum i Norge. Enligt försvarsmakten deltar Sverige med bland annat 2200 personer, två korvetter och fyra JAS plan. Försvarsmakten skriver att syftet med svenskdeltagande i ”Trident Juncture 18”är att ”öka förmågan att försvara Sverige” samt ”att stärka samarbeten med andra länder.”

Vi vill öva på fred och mänsklig säkerhet

Försvarsmaktens resonemang för att rättfärdiga Sveriges deltagande i Natos militärövning är slående. Det är genom att förbereda sig för krig som en tar ett steg framåt för att distansera sig från möjligheterna att bygga fred och skapa mänsklig säkerhet. Övningar av detta slag bygger på patriarkala idéer om att territorium ska försvaras med militära medel. Det vi behöver är att öva för att skapa fred, för att implementera mänsklig säkerhet i praktiken.

Sverige borde agera som en diplomatisk och spänningsminskande kraft i världen.

Kostnader för Sveriges insatser i övningen uppnår till 150 miljoner kronor. Samtidigt stängs BB i Sollefteå. Det är denna logik som är ett hot mot vår säkerhet. Att prioritera militär kapprustning förhindrar ökad välfärd och satsningar på miljömål och hållbar utveckling.

Sedan 1994 då Sverige anslöt sig till Partnerskap för fred (PFF), ett samarbetsprogram mellan Nato och icke-medlemsländer, har Sverieg närmat sig Nato alltmer. Den inriktningen fortsätter med denna militär övning. Att fortsätta närma sig denna militära allians riskerar att förstärka en gemenskap som bygger på krigslogik och militära medel inklusive kärnvapen. Feministiskt initiativ vänder sig starkt emot den pågående utvecklingen. Sverige borde agera som en diplomatisk och spänningsminskande kraft i världen. Världen behöver idag att vi förstärker våra insatser för att skapa en jämlik, jämställd, hållbart och fredlig värld. Det skapas inte genom militära övningar.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik