,

Tre snabba frågor till Lisa Palm

16 maj 2018

Vilken är den viktigaste skolfrågan just nu?

Att bryta skolsegregationen och att värna om skolans demokratiska och kompensatoriska uppdrag. Sedan 90-talet har resultaten sjunkit och elevers psykiska ohälsa har ökat. Tjejers och HBTQ-ungdomars otrygghet i skolan måste stoppas och vi måste gå till botten med skolsegregationen. Detta gäller såväl förskola, fritidshem, grundskola som gymnasium.

Hur ska vi komma till rätta med skolsegregationen då?

Sverige behöver en jämlikhetsreform för svensk skola! Det betyder att vi ska slopa det fria skolvalet och införa ett jämlikt skolsystem, slopa skolpengen för långsiktig finansiering av skolverksamheten samt rita om upptagningsområdena för att skapa så bred social variation i klassrummet som möjligt. Vi vill också införa diskrimineringsombud som ska stödja elever juridiskt och psykosocialt som blivit utsatta för rasism, sexism eller homo- eller transfobi i skolan.

Varför har F! den bästa skolpolitiken?

Därför att vi ser att skolan är mer än bara betyg och statistik. Från förskolan, genom grundskolan och fritidshem, upp i gymnasiet och vidare till högskola/universitet ska det kompensatoriska uppdraget vara i fokus. Vi ska inte låta klass, föräldrarnas utbildningsnivå och funktionsvariationer vara i vägen för en bra skolgång. Därför behöver vi ett jämlikt skolsystem. Läs gärna mer om vår skolpolitik här: https://feministisktinitiativ.se/politik/

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik