Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Tillåt inte militär makt att dominera internationell politik

22 februari 2022

Den globala militarismen är en av de främsta orsakerna till död och konflikt, fattigdom och ofrivillig migration, sönderslagna samhällen och miljöförstöring. Militarism är det ultimata patriarkala förtrycket, skriver Teysir Subhi (Fi) och Jaime Gomez (Fi) angående den militära upptrappningen vid Ukrainas gränser.

Den militära upptrappningen vid Ukrainas gränser är den faktiska bekräftelsen på Rysslands officiella erkännande av utbrytarregionerna Donetsk och Luhansk i östra Ukraina. Detta och annekteringen av Krim 2014 strider mot internationell rätt. Natos agerande i händelseutvecklingen är emellertid också aggressiv och problematisk. Alla inblandade parter agerar med militarismens glasögon på. Den globala militarismen är en av de främsta orsakerna till död och konflikt, fattigdom och ofrivillig migration, sönderslagna samhällen och miljöförstöring. Militarism är det ultimata patriarkala förtrycket.

Diplomatin har svårt att vinna gehör under krigshot. Händelseutvecklingen följer dessvärre ett välkänt historiskt och patriarkalt mönster, att militär makt tillåts dominera internationell politik trots att det finns akuta frågor att ta itu med såsom klimat, pandemin, fattigdom, ojämlikhet och ojämställdhet. Enorma summor satsas världen över på militär upprustning, ofattbara 20 000 miljarder kronor år 2020.

Ännu en gång prioriteras så kallad territoriell säkerhet före mänsklig säkerhet. Och ännu en gång bidrar militarism till en våldsspiral som är nära kopplad till stereotypa och destruktiva maskulinitetsnormer. Det överskuggande problemet i all internationell politik är den ständigt pågående militära upprustningen.

Historien visar att det inte går att skapa fred i världen med militära maktmedel. Upprustning leder inte bara till ovilja, men också till oförmåga, att lösa internationella kriser på fredlig väg. Nato bygger på militära medel inklusive kärnvapen. Att Sverige närma sig till Nato minskar inte hotbilden mot Sverige – tvärtom kommer den att öka – liksom risken att vi dras in i krig. Nato kan aldrig ersätta FN som ett forum för förhandlingar över nationsgränser.

Feministiskt initiativ förväntar sig att regeringen aktivt driver en politik för avspänning, nedrustning och diplomati. Bara så kan världen ge freden en chans och stoppa militariseringen av internationella relationer. Det enda sättet att uppnå fred är att aktivt främja nedrustningsarbete, stopp för vapenexport och satsa på förebyggande arbete.

Feministiskt initiativ fördömer att Försvarsmakten i Sverige normaliserar att stridsvagnar rullar på våra gator och fullutrustade soldater patrullerar bland civilbefolkningen.

Teysir Subhi, partiledare och riksdagskandidat för Feministisk initiativ
Jaime Gomez, utrikespolitisk talesperson och riksdagskandidat för Feministisk initiativ

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik