Gita Nabavi, Riksdagskandidat för Fi 2018 & partiledare 2018-2020

Tar du avstånd från rasismen, Löfven?

14 augusti 2018

Socialdemokraterna i Katrineholm lovar färre “invandrare” på stan. Ja, du läste rätt.

Det handlar inte bara om att fler kommuner i Sverige och fler länder i EU ska ta ett större ansvar för flyktingmottagande. Nej, det handlar om att infödda svenskar inte ska behöva se så många människor med synlig utländsk bakgrund på stan. Hur hamnade vi här?

Fyra tidningar i Sörmland har gått ihop i satsningen “Kan du lova att” inför valet, för att fånga upp väljarnas önskemål och ge partiernas svar. De som svarade “Ja” på frågan om att lova färre invandrare på stan var förutom Socialdemokraterna även Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Vi hyser inga förhoppningar om de senare, men måste säga att vi är skakade över den normalisering av rasism som Socialdemokraterna i Katrineholm inte bara låter passera, utan med även aktivt bidrar till.

Vi kräver svar av Stefan Löfven. Ställer du upp på problembeskrivningen? Anser du också att det är något obehagligt i sig med människor som har invandrat till Sverige? Även om de varit här länge och är självförsörjande skattebetalare? Hur vill du i så fall bli av med dem?

Feministiskt initiativ anser för övrigt att människovärdet är oberoende av ditt bidrag till samhällsekonomin. Att tala om flyktingar som börda är något som Socialdemokraterna ofta gör, och som bidrar till normalisering av rasism. Vi har upprepat riktat kritik mot den tillfälliga lagen som splittrar familjer, motverkar integrationen och gör det nästintill omöjligt att ta sig till Sverige på laglig väg och att få stanna.

Vi vill se ett omedelbart stopp för alla utvisningar till Afghanistan – ett land i krig. För de unga som väntat länge vill vi ha amnesti.

Däremot välkomnar vi varmt att båda regeringspartierna nu ansluter sig till vår politik när det gäller förbud mot nazistisk och rasistisk organisering – i enlighet med den FN-konvention som Sverige redan undertecknat. Det är ett steg för att mer effektivt bekämpa NMR och andra som med demokratins verktyg vill avskaffa demokratin, införa raslagar och avrätta oss.

Antirasistisk feminism är vår ideologiska utgångspunkt. Vi föreslår en rad åtgärder inom utbildning och arbete, migrationspolitik, socialpolitik, rättspolitik, urfolkspolitik, kvinnofridspolitik, omfördelande skattepolitik och i förslaget om samlad social försäkring.

Makt och inflytande är koncentrerat till resursstarka områden med hög andel vit majoritetsbefolkning. Det segregerade samhället med växande skillnader i ekonomisk trygghet, hälsa och förväntad medellivslängd går att förändra.

Om Löfven vill vara en del av förändringen – om han vill ha ett starkt samhälle där de som utsätts för diskriminering och hatbrott inte görs till bärare av problemen. Ja, då är det hög tid att säga det nu.

Carmen Blanco Valer, antirasistisk talesperson (Fi)
Gita Nabavi, partiledare (Fi)
Gudrun Schyman, partiledare (Fi)

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik